logo

Informace o MO

Členové výboru MO
Rybářská stráž
Historie organizace
Soupis revírů
Příjem nových členů a převody
Přehledy úlovků
Mládež
Proboštov


Příhlášení

imgkey
login:
heslo:

Zajímavé odkazy

Test rybářských znalostí
Časopis - Rybářství
Časopis - Kajman
www.chytej.cz


Ke stažení

Přihláška za člena ČRS  icona doc  icona doc


Návštěvy

TOPlist

1..z..40


Infomace k cestě na revír Kateřina.


2018-12-01 21:39:41

Dne 27.11.2018 byla v kanceláři MO.Teplice uskutečně schůzka mezi majitelem pozemku-cesty na sportovní revír Kateřina u Teplic - Hospodářským sdružením Cínovec a uživatelem revíru Kateřina 441 002/23 SÚS Ústí n/L,  jednatel a hospodář a za účasti předsedy  a jednatele MO.ČRS z.s. Teplice.

Výsledkem jednání je ze strany majitele pozemků nabídnuto řešení, kterým se budou zástupci uživatele revíru což je SÚS ČRS Ústí n/L aktivně zabývat. O dalším postupu v této problematice budete ihned informováni na těchto webových stránkách.

jednatel : Weiss Marek

Zahájení prodeje povolenek na rok 2019


2018-12-01 08:35:58

Prodej povolenek na rok 2019 bude zahájen od 6.12.2018  během úředních hodin k kanceláři rybářského svazu. Povolenku za rok 2018 je nutné odevzdat nejpozději do 15.1.2019. Řádně vyplněnou povolenku je možno odevzdat do schránky u vchodových dveří kanceláře rybářského svazu. Členskou známku je možné zaplatit až do 30.4.2019.

Zapsal: Drbal


2018-12-01 08:19:19

Prodej a předprodej lístků na ryb. ples.


 

ČRS z.s. MO.Teplice vyhlašuje předprodej a prodej lístků na rybářské plesy ve dnech

16. a 23. února 2019 následovně :

Elektronicky na email : crs.mo.teplice@seznam.cz   od 1. prosince 2018,

telefonicky na čísle 777/184126 u pana L.Drbala, prodej lístků pro veřejnost je od 8.1.2019 od 15.00 do 16:30 hod v kanceláři MO.Teplice. Dále pak každé následující úterý ve stejný čas. Cena lístků je 250,-Kč. Plesy budou opět v Sokolovně Proboštov.

 

Zapsal: Drbal

Informace o dotacích 2018


2018-11-30 08:04:38

Projekt „Vybavení technikou pro obsluhu rybářských revírů“

Dne 09. 10. 2018 byl uskutečněn, za spolufinancování Ústeckého kraje, nákup nového vybavení bedna přepravní hliníková, okysličovací rám a provzdušňovací rám, s cílem zlepšení obsluhy rybářských revírů. Nové vybavení bylo pořízeno na základě podané a schválené projektové žádosti v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 2 písm. b) Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje. Dotace byla poskytnuta na realizaci projektu „Vybavení technikou pro obsluhu rybářských revírů“.

Naplněním projektových aktivit se podařilo zlepšit obsluhu rybářských revírů MO ČRS Teplice, 441 002 Bílina 2. Celkem se jedná o 23 rybářských revírů a 3 chovné rybníky. Současně se zajistilo šetrné zacházení, přeprava a vysazování ryb.

Cílené zaměření projektových aktiv bez vedlejších nákladů je velkým přínosem. Zakoupené vybavení je k užitku nejen pracovníků starající se o zarybňování rybářských revírů, ale také zvýší způsob zacházení s rybami.

jednatel : M.Weiss

Aktuálně -příjezd na revír Kateřina


2018-11-14 20:28:56

Vážení kolegové rybáři, v současné době na sportovním revíru Kateřina 441002 - 23 je příjezd od Soběchleb za viaduktem a od Ústí n/L, od Roudníků po polní cestě okolo solární elektrárny znemožněn a to z důvodů, že tyto cesty se nacházejí na soukromém pozemku a majitel těchto pozemků je zároveň majitelem všech okolních polí a luk a z důvodů dlouhodobého poškozování těchto polností - rozjížděním, vytvářením nových cest, pohozením kamenů pod kola při zapadnutí atd. se tento majitel rozhodl tyto cesty uzavřít. V současné době probíhá jednání s tímto majitelem o zpřístupnění cest či případném odkoupení pozemků - cesty za účelem opětovného zpřístupnění pro rybářskou veřejnost.

Tyto stížnosti na poškozování soukromého majetku neukázněnými rybáři ( řidiči vozidel ) bylo již upozorňováno několik let a to jak místní rybářskou stráží, MěP Krupka a na webových stránkách MO.ČRS.Teplice. K nápravě však nedošlo a bohužel vše dospělo do tohoto současného stavu. O dalším vývoji této situace budete informováni na těchto stránkách.

jednatel MO.Teplice : M.Weiss

Ohlédnutí za podzimními výlovy


2018-10-23 09:03:52

 

Ohlédnutí za podzimními výlovy

 

Dobrý den Všem,

Sobotním výlovem rybníku Jaroslav se zakončila sezona podzimních výlovů ČRS MO Teplice.

Dovolte mi tedy napsat pár řádek za uplynulými 3mi sobotami, které znamenali pro nové vedení ostré prověření jejich souhry a připravenosti.

Díky spoustě obětavých lidí, kteří věnovali mnoho času, rad a zkušeností, jsme to měli my – nové vedení o mnoho snadnější. No a právě o nich bychom Vám rádi napsali a hlavně poděkovali.

Výlov rybníka Dolní Zámecký:

Tady je potřeba jednoznačně obrovsky poděkovat 3 lidem a to zejména Vencovi Pondělíkovi. Jeho zkušenosti a ochota strávit čas od čtvrtka do soboty včetně výlovu na rybníku kde naprosto precizně korigoval a kontrolovat vypouštění rybníka byla fantastická. Dělá to pro Rybářský svaz už mnoho let a v posledních několika letech si vychovává svoje následovníky, kterými jsou Jiří Jungman a Lukáš Drbal.


Výlov rybníka v Sobědruhách – Koníčkovo

Na tomto rybníku nám úžasně pomohli také 3lidi. Tím prvním byl zástupce hospodáře Pepa Djakov. S předstihem zajistil čerpadlo a vše potřebné a domluvil ochotné lidi. Těmi byla pro tento rybník na páteční odpoledne a noc dvojice Pavel Hlušička a jeho kamarád také náš člen Milan Kuchyňka.

 

Výlov rybníka Jaroslav – Proboštov

Tento asi pro nás nejtěžší výlov perfektně připravila dvojice našich členů. Byli to Martin Štuler a Pavel Mayehofr, kteří téměř celou noc strávili ohnutý v útrobách požeráku (výpustného zařízení) s hráběmi v ruce a čistili kovové hradítko od listí, aby voda plynule odtékala a ranní výlov se konal bez problémů.

Samostatnou zmínku bych chtěl také věnovat hospodáři panu Romanu Petrovi. Nejen, že automaticky využíval pro organizaci výlovů ČRS MO Teplice svojí vlastní techniku, která byla opravdu neocenitelným pomocníkem k navezení materiálu, rozvozu ryb atd. tak i jeho naprostá oddanost k hladkému průběhu všech výlovů byla obdivuhodná. 

Víme, že za všemi podzimními výlovy nestojí práce jen výše jmenovaných a je potřeba poděkovat Vám všem. Věřte, že jsme byli velmi příjemně překvapeni, kolika lidem přirostla i tato rybařina pod kůži. Ano, na všech 3x výlovech se sešla spousta ochotných a obětavých lidí a jsme moc rádi, že i nových mladých rybářů. Je to dobrý zdravý základ, když je pohromadě starší zkušenost a energie, síla těch mladších pro další roky.

 

Ještě jednu mi tedy dovolte Vám všem jménem vedení – Jednatele Marka Wesise, Hospodáře Romana Petra, jeho zástupce Josefa Djakova a jménem mým předsedy upřímně poděkovat za ochotu a perfektní práci.

 

Předseda ČRS MO Teplice

Lasík Pavel

Výlovy a podzimní brigády 2018.


2018-09-14 09:00:53

Vážení kolegové, výbor MO.ČRS z.s. v Teplicích vyhlašuje termíny výlovů a podzimních brigád 2018 následovně :

6.10.2018 výlov Dolní Zámecká

13.10.2018 výlov Sobědruhy U trafačky ( Koníčkovo )

20.10.2018 výlov Proboštov-Jaroslav

Výlovy se konají dle plánu.

Sraz na výlovy je vždy v 7.00 hod ve skladu MO, příjezd od ulice Brandlova, teplé oblečení, holínky. Výlovu se účastní členové hospodářského sboru, členové RS a zájemci o brigádu. Případné dotazy či objednání na brigádu řeší hospodář p. Petr tel. č.-602226507 nebo zást. hospodáře p. Djakov tel. č. 602834996.

Počet brigádníků na výlov je omezen max. na 10 osob, z těchto důvodů je nutno se předem telefonicky domluvit s hospodářem či zást. hospodáře.

BRIGÁDY 2018

27.10.2018 úklid sport. revírů, především Kateřina, Modlanská, ČSM

3.11.2018 úklid sport. revírů - Dukla, U silnice, vápenky, Lesní brány, V lomu aj.

Sraz opět v 7.00 hod ve skladu, příjezd od ulice Brandlova, teplé oblečení, případně nářadí s sebou, lze domluvit předem čekání přímo na místě konání brigády. Případné dotazy či objednání na brigádu řeší hospodář p. Petr tel. č.-602226507 nebo zást. hospodáře p. Djakov tel. č. 602834996.

zapsal : Djakov J.

Zrušení rybářský závodů


2018-08-29 14:54:45

Z technických důvodů jsou rybářské závody dvojic na revíru místního významu Proboštovský ZRUŠENY. Tímto se všem zájemcům omlouváme.

Za ČRS MO Teplice Drbal

Informace o dění na ČRS MO Teplice


2018-08-22 08:03:45

Dobrý den všem přátelům Petrova cechu při ČRS MO Teplice

 

Po delší době bych Vám rád bodově sdělil pár informací k chodu naší – Vaší organizace

 

Personální informace:

·         Dle zápisu výborové schůze ze dne 9. 5. 2018 se Vedoucí mládeže a současný Předseda ČRS MO Teplice zavázal předat funkci vedoucího mládeže k 31.8.2018. Tímto bych Vás chtěl informovat, že tuto funkci od 1. 9. 2018 přebírá po dohodě pan Radek Jurčák. Je to dlouholetý člen ČRS MO Teplice a v odboru mládeže již v této organizaci před lety úspěšně působil jako Vedoucí kroužku v Krupce. Dále je také člen rybářské stráže a členem hospodářského sboru. 

·         31. 5. 2018 úspěšně složili zkoušku Rybářské stráže oba její uchazeči. Pan Masaryk Bohuslav a pan Růžička Petr. Tímto jim ještě jednou gratulujeme.

 

Informace k chodu a záležitostech ČRS MO Teplice

 

·         V měsíci Květnu byla opravena příjezdová cesta k rybníku Dukla I a II a to zarovnáním cesty a navezením nového materiálu k lepší sjízdnosti.

·         V měsíci Květnu byla podána objednávka na vytvoření pasportu k chovnému rybníku v lokalitě Sobědruhy … rybník „Koníčkovo“ … abychom jsme tento náš chovný rybní mohli v podzimních měsících slovit dle pravidel *

·         V měsíci Květnu byla upravena a zabezpečena archivní místnost

·         V měsíci Červnu bylo provedeno úkony pro zajištění podmínek zákona o ochraně osobních údajů GDPR. Těmito úkony bylo: 1) zakoupení nových PC     2) instalování Alarmu v prostorách ČRS MO Teplice a jeho napojení na pult centrální ochrany.

·         V měsíci Srpnu byla nainstalována nová výdejní okýnka v chodbě budovy ČRS MO Teplice a bude umístěno nové informační okno a to na nově opravovaném sloupku. Vjezdu k zadnímu traktu.

·         V měsíci Září bude instalován v chodbě ČRS MO Teplice výkonný radiátor pro přitápění a to z důvodu zlepšení komfortu čekajících členů na vyřízení svých záležitostí.

·         V průběhu letních měsíců jsou průběžně přikrmovány chovné rybníky

·         V průběhu letních měsíců je zajišťováno čeření vody pomocí čerpadel na chovných rybnících Jaroslav (Proboštov) a Dolní Zámecký (Teplice) k udržení rybí obsádky

·         V průběhu letních měsíců je zajišťována zvýšená aktivita Ryb. Stráže, jejíž zvýšená činnost přináší své ovoce. Krom zjištěných hříšníků bych rád zmínil ještě jeden příjemný fakt. Rád bych tímto chtěl poděkovat všem ukázněným a zodpovědným rybářům a to především na revíru Modlany a Kateřina. Na těchto dvou revírech již delší dobu nebyl zaznamenán závažnější přestupek vůči rybářskému řádu. Naprosto odlišná je situace na revíru ČSM kde za poslední měsíc, byly zabaveny 2 povolenky a zajištěno cca 10 prutů od neregistrovaných rybářů (pytláků).

 

Ostatní informace:

 

·         Vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že žádný ! z námi obhospořádovávaných chovných rybníků (vyjma ryb. Dolní Zámecká) nemá žádnou technickou dokumentaci, která je bezpodmínečně nutná k hospodaření a hlavně k provedení výlovu … zajišťujemepotřebnou technickou dokumentaci ve spolupráci s majiteli rybníků, Povodím Ohře, Magistrátem města Teplice a to k našemu (Sobědruhy-Koníčkovo) i všem pronajatým chovným rybníkům. Průběh řízení se všemi orgány probíhá zatím velmi úspěšně pro zajištění podzimních výlovů.

·         Chovný rybník – Dolní Zámecký – Na základě nařízení majitele Města Teplice … musí být v podzimních měsících letošního roku proveden úplný výlov. Následně bude rybník předán zpět majiteli. Na tomto chovném rybníku by v příštím roce mělo proběhnout na náklady Města Teplice odbahnění a vyčištění. Oprava ostrůvku, výpustného zařízení. V této chvíli dle odpovědného pracovníka Magistrátu není jasné, v jakém časovém horizontu bude tento chovný rybník dán zpět do zprávy ČRS MO Teplice. Jakmile budeme mít nějaké přesnější informace, budete o nich záhy informováni na našich stránkách.

·         Jednáme s majitelem vodní plochy „Mexiko“ o jeho pronajmutí pro potřeby ČRS MO Teplice. V případě posunu v jednání Vás budeme informovat na našich stránkách.

 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem skvělým členům, kteří pomáhají hospodáři a jeho zástupci v zajišťování všech potřebných činností v těchto horkých měsících.

 

Petrův zdar

Předseda ČRS MO Teplice

 

Lasík Pavel 

Zahájení ryb. kroužku 2018/19


2018-08-20 14:11:49

Dobrý den všem mladým rybářkám a rybářům.

Prázdniny jsou téměř u konce a tak mi dovolte Vás informovat o termínu zahájení Rybářské kroužku při ČRS MO Teplice.

Zahájení ryb. kroužku: 1.10.2019 od 16ti hod. na adrese Havířská 583/7 Teplice (budova ČRS MO Teplice)

Pro přihlášení musí být dítěti 7let*

Cena kroužku: Zdarma

Co je nutné mít na zahájení sebou?  něco na psaní + papír

Kroužek bude probíhat vždy 1x za 14dní a to vždy 2 vyučovací hodiny ... tzn.: 16 - 17:30 a to v naší učebně.

Závěrečné zkoušky se budou skládat v průběhu Března 2019 

*pokud má dítě problém se čtením a psaním je nutná přítomnost dospělé osoby, která bude za něj provádět zápisky 

 

 

Petrův Zdar
Předseda ČRS MO Teplice a vedoucí mládeže
Lasík Pavel

 

 

 

 1..z..40Aktuální předpověď počasí


Předpověď počasí pro Teplice     Předpověď počasí pro Teplice     Předpověď počasí pro Teplice


MO ČRS Teplice, Havířská č.7, TEPLICE, psč 41501