Můžete nás kontaktovat na adrese - Email: crs.mo.teplice@seznam.cz
foto
logo90

Český rybářský svaz z.s MO ČRS Teplice

Úvod Fotogalerie

Archiv článků


Obnovení úředních hodin

23.11.2020


Dobrý den, informuji vás o znovuotevření výdejního okénka dle úředních hodin, tj. od 24.11.2020. Tímto vás žádám, abyste respektovali mimořádné opatření usnesení vlády ČR o volném pohybu osob a kontaktovali naší pracovnici jen v důležitých věcech. Vyplněné úlovkové záznamy z roku 2020 je možné tento rok, z důvodu mimořádných opatřeních, vhazovat do schránky v sídle MO ČRS Teplice nebo zasílat poštou na adresu sídla. V těchto případech vás prosím o pečlivé vypsání přehledu o úlovcích (sumáře, oddíl II povolení k lovu) viz. str. 83 RŘ , které následně zpracuje naše pracovnice. Prodej povolenek k lovu ryb na rok 2021 bude zahájen v prosinci, datum upřesníme zde na stránce. 

Sepsal: jednatel ČRS MO Teplice Marek Weiss


Podzimní vysazování ryb do našich sport. revírů 2020.

16.11.2020


Vážené kolegyně a kolegové, tímto bych Vás chtěl informovat o ukončeném podzimním vysazování všech druhů ryb dle zarybňovacího plánu pro rok 2020. I přes mimořádná epiodemilogická opatření se nám podařilo zajistit vysazení velkého množství ryb i do špatně přístupných revírů jako např. V Lomu. Váhový průměr vysazovaných ryb byl nadprůměrný což někteří z Vás již zřejmě zjistili po ulovení např. kapra. Automaticky se zvýšila i činnost rybářské stráže při dodržování RŘ, především šetrného zacházení s ulovenou rybou a kontroly ponechaných ryb.
Zjištěné přestupky řeší rybářská stráž oznámením správnímu orgánu na MG Teplice a zadržením povolenky k lovu ryb.
V říjnu 2020 byl ukutečněn pouze jeden letošní podzimní výlov a to z důvodů nedostatku vody na ostatních chov. rybních. Výlov byl uskutečněn na Malé Barboře u Jeníkova. Plán výlovku se podařilo splnit a hmotnost vylovených ryb byla nadprůměrná. Příjemným překvapením byl výlovek candáta obecného, který se na tomto chov. rybníku ve velkém množství vytřel kdy tato násada byla rozdělena po domluvě se SÚS Ústí n/L vysazena do našich sportovních vod.

za hospodářský sbor MO. Teplice : Djakov,Weiss.

DXIB9358 IMG_5149 IMG_5201 IMG_5159 IMG_5229 GXIF6199 IMG_5241 AXHA8421 IMG_5232

Provedené podzimní brigády 2020.

16.11.2020


Vážené kolegyně a kolegové, tak jak jsme již informovali na našich webových stránkách a na vývěsce před kanceláří naší organizace na podzim se uskutečnily 2 brigády  a to 7. a 14.listopadu 2020. Brigády se zúčastnili vždy pouze 4 zájemci. Za pomoci dalších členů pana J.Jirotky, J.Švacha, J.Křepely a uvedených brigádníků byl proveden úklid odpadků na většině sportovních revírů a to Kateřina, Modlanská, Lesní brána Pařez, Lesní brána 8, ČSM 1 a ČSM 2, V Lomu, Újezdeček, Dukla 1. Uklizený odpad byl rybářským vozidlem odvezen do sběrného dvora. Opětovně jako každý rok vyzývám všechny rybáře aby si svůj odpad odváželi zpět od vody a nedělali u vody smetiště. Tato práce s úklidem nás zbytečně zdržuje od jiných prací kolem našich vod, hospodář a zástupce by měli vykonávat jinou důležitější činnost než uklízet odpadky po rybářích u vody.
Další brigády budou v jarních měsících 2021 a informace budou včas zveřejněny na tomto webu a nástěnce u kanceláře MO.

zapsal : zást. hospodáře MO. Teplice : Djakov Josef

EDDR4606 IMG_5182 IMG_5325 RALA1921 IMG_5326 SAIO6012 ECVQ9508 IMG_5379

Podzimní brigáda 31.10.2020

16.11.2020


Dobrý den všem,

V podzimních měsících jsou obvyklé 2 sobotní brigády a díky vyjimce od ministerstva Zemědělství se brigády i v letošním roce konat mohli.  S ohledem na celorepublikový vývoj s nemocí Covid-19, hospodář (p. Roman Petr) a jeho zástupce ( J. Djakov) naplánovali  2 brigády a to v rozsahu prací, které se podařilo beze zbytku splnit.

Šlo u úklid revírů ČSM 1,2 , V lomu (Stříbrňák), Újezdeček a U silnice (Vrtule) a dále pak o prořezání zarůstající cesty na sp. revíru Kateřina od závory na výtoku po špičku.

Brigády se zúčastnilo celkem 8 členů + členové HS.  Z přiložených fotografií je patrné, že bylo u vody opravdu co uklízet a prořezávat. 

Za ČRS MO Teplice
Pavel Lasík - předseda

BCYH3376 BJQX0336 IMG_5720 IMG_5730

Ukončení prací na mostku na příjezdové cestě od Soběchleb (Kateřina)

13.11.2020


Dobrý den všem,

V této nelehké době je dobrých zpráv poskromnu a tak věříme, že dobrou zprávu oceníte.

V předposledním článku jsme Vás informovali o dohodě se SŽDC (Správa železnic a dopravních cest) o opravě mostku, který je na příjezdové cestě od Soběchleb ke sportovnímu revíru Kateřina. Tato oprava dle zhotovitele, měla probíhat 3 - 4 měsíce s tím, že tento průjezd bude uzavřen. Díky skvělému přístupu stavební společnosti, byly práce na sanaci započaty neprodleně a cesta byla pouze zúžena. Nikoli zcela uzavřena, jak bylo původně avizováno.

No a dnes Vám s radostí oznamujeme, že práce byly minulý týden dokončeny a mostek je odborně opraven.

Oprava tohoto mostu byla zcela financována SŽSD v rámci probíhající rekonstrukce blízké železniční trati.

Na dalších úpravách cest na tomto revíru pracujeme.

Za ČRS MO Teplice
Pavel Lasík - předseda

IMG_5723 IMG_5630 IMG_5631 IMG_5515 IMG_5725

Úprava úředních hodin ČRS MO Teplice v Havířské ul.

26.10.2020


Dobrý den všem,

Na základě nařízení vlády ČR oznamujeme, že naše kancelář bude min. po dobu 3 týdnů uzavřena.

O případných změnách budete neprodleně informováni.

Za ČRS MO Teplice
Pavel Lasík - předseda


Uzávěra cesty od Soběchleb na Kateřině v období od 2.11. 2020 - 28.2.2021

22.10.2020


Dobrý den všem,

Jak již z našich předchozích zpráv víte, snažíme se (mimo jiné) pracovat na zlepšení podmínek pro naše rybáře. Jedním z našich základních bodů který systematicky plníme, je oprava cest a zlepšení dostupnosti k našim sportovním revírům. Namátkou zmíním, oprava cesty na revíru Dukla, snížení nájezdu z mezinárodní silnice E44 ke sportovnímu revíru V Lomu (Stříbrňák), oprava části cesty na ČSM1, vytvoření nového parkoviště na cestě od Knaufu a otáčecího místa slepé silnici na Kateřině, atd. atd.

Jsem velice rád, že Vám v tomto směru mohu napsat opět jednu významnou dobrou zprávu. Jde o opravu propadlého mostu na příjezdové cestě od Soběchleb ke sportovnímu revíru Kateřina. Most je v kritickém havarijním stavu. Polovina tohoto mostu je zborcená do potoka a část po které se ještě jezdí je vodou značně podemletá.

Tímto Vám oznamujeme, že jsme úspěšně dokončili jednání se SŽDC (Správa železnic a dopravních cest), která tento propadlý most v rámci rekonstrukce blízké železniční tratě, opraví na vlastní náklady.

Oprava tohoto mostu bude zahájena v průběhu nadcházejících 14dní a s tím bude souviset i její uzávěra. Dle zhotovitele stavby, bude cesta pravděpodobně uzavřena od 2.11. do 28.2.2021 ( na cca 3 – 4měsíce ).

Snažili jsme, aby termín uzávěry byl s ohledem na ryb. sezónu co nejméně omezující.

K Vámi oblíbeným místům na tomto revíru se můžete dostat cestou od Chabařovic – tzn. od sl. elektrárny.
I tuto přístupovou cestu bychom v příštím roce
rádi opravili k Vaší spokojenosti. Již pracujeme na přípravách a administrativě.

Hezký den
Za ČRS MO Teplice
Pavel Lasík - předseda  


IMG_5510 IMG_5514 IMG_5515 IMG_5517

Informace o činnosti rybářské stráže

05.10.2020


Rybářská stráž při MO.ČRS.Teplice v letních měsících vykonávala intenzivní činnost především při kontrole lovících členů při tzv. 24, kdy se na naše sportovní revíry Kateřina a Modlanská sjížděl větší počet členů ze všech okolních organizací, kde 24 není. Při těchto kontrolách však bylo zjišťováno mnoho přestupku např. nezapsané docházky, neosvětlené místo lovu, nezapsané úlovky a především nepořádek v místě lovu. V současné době zase opět narůstají přestupky rybářů, kteří nedodržují dobu lovu a pokračují v lovu i po povolené letní či již nyní zimní časové době. Rybářská stráž zároveň reaguje na podněty řadových rybářů, kterým se nelíbí chování některých lovících osob na revírech, např. 19 září nás upozornil jeden ze všímavých rybářů, že na revíru V Lomu ( stříbrňák ) chytá několik rusky mluvících osob a na prutě mají pět návazců a vše co chytnou dají do pytle, na základě této informace byla provedena ihned kontrola na tomto revíru, kdy zde za účasti Městské Policie Dubí byli zajištěni 2 občané Moldávie a 2 občané ČR, kteří zde bez rybářských povolenek loví ryby a na udici mají tři nebo čtyři návazce. Ve vezírku několik kaprů ve velikosti od 30 do 38 cm. Uvedeným pytlákům bylo po zjištění totožnosti zabaveno rybářské nářadí. Dále budou předáni na Magistrát TP pro přestupek pytláctví k dalšímu vyřízení. Lze očekávat, že na MG Teplice jim bude uložena vysoká bloková pokuta a zabaveno rybářské nářadí. Tímto žádám všechny členy, kterým záleží na pořádku kolem našich rybářských revírů aby v připadě potřeby kontaktovali funkcionáře MO či přímo členy RS nebo Policii ČR, kteří zajistí další opatření.
Vedoucí RS : Bc.Djakov Josef tel. č. 602834996


Podzimní brigády v roce 2020

27.09.2020


Vážení členové MO.ČRS.Teplice, hospodář MO. vyhlašuje termíny podzimních brigád v roce 2020 takto :
7 a 14. listopadu 2020 ( sobota ) sraz v 7.00 hod ve skladu hospodáře MO., z ulice Brandlova.  Z důvodů součásného epiodem. stavu je nutno se na brigádu telefonicky objednat. ( počet členů na brigádě ) Pracovní činnost bude upřesněna až před konáním brigády. Pracovní oblečení a holínky.
zapsal : zást. hospodáře Bc. Djakov J.


Zahájení rybářského kroužku pro děti starších 6ti let

04.09.2020


Dobrý den všem, zejména rodičům malých školáků,

Zahájení rybářského kroužku se bude konat 29.9. od 16hod. v prvním patře učebny ČRS MO Teplice v ul. Havířská 583/7 v Teplicích

1) Kroužek se bude konat vždy jednou za 14 dní a to v čase 16:00 - 17:30hod.
2) Kroužek je zcela bezplatný
3) Na zahájení kroužku je potřeba přinést pouze psací potřeby
4) Kroužku se mohou účastnit děti starší 6ti let

Kroužek povede vedoucí mládeže p. Jurčák Radek a jeho syn.

Za ČRS MO Teplice
Pavel Lasík - předseda