logo

Informace o MO

Členové výboru MO
Rybářská stráž
Historie organizace
Soupis revírů
Příjem nových členů a převody
Přehledy úlovků
Mládež
Proboštov


Příhlášení

imgkey
login:
heslo:

Zajímavé odkazy

Test rybářských znalostí
Časopis - Rybářství
Časopis - Kajman
www.chytej.cz


Ke stažení

Přihláška za člena ČRS  icona doc  icona doc


Návštěvy

TOPlist

1..z..40


Brigády na jaře 2019


2019-01-02 14:34:30

Vážení kolegové, hospodář MO.ČRS zs. Teplice vyhlašuje jarní brigády v roce 2019 následovně :  16.3. a 30.3.2019. Sraz zájemců o brigádu je vždy v 7.00 hod ve skladu od ulice Brandlova ( zadní část budovy ve dvoře ). Oblečení pracovní, holínky. Práce budou jako vždy - úklid rybářských revíru, oprava cest, parkoviště, oprava označení revírů.

Tímto děkujeme všem brigádníkům, kteří pracovali na brigádách na našich revírech v roce 2018 ( např. viz. foto-úprava cesty k revírům ) a doufáme, že zájem o brigády bude pořád minimálně stejný jako v roce 2018.

Zároveň nám touto cestou dovolte popřát Vám v Novém roce mnoho štěstí, zdraví a mnoho hezkých chvil u našich vod.

hospodář MO.Teplice : R.Petr

zástupce hospodáře : J.Djakov


foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto
2019-01-02 12:40:39

Dobrý den Všem,

Dovolte mi jménem všech kolegů ČRS MO Teplice Vám popřát vše nejlepší v Novém roce 2019, hodně pohody a příjemných rybářských zážitků.

 

Jen pár informací k obnově rybářské povolenky : V loňském roce jsme v této oblasti provedli pár změn. Všechny tyto změny, byly směrovány pro Vaše komfortnější a rychlejší odbavení v tento velmi exponovaný čas.

První změnou bylo instalování výkonného radiátoru do chodby, aby jste při výměně rybářských dokladů byli v teple. Dále jsme instalovali nová výdejní okénka, přidali lavice a stůl.

Druhou změnou, bylo změna pracovníků u okénka. Kdy p. Brantnera nahradila paní Nešporová Jana, která se v prvních podzimních měsících skvěle zapracovala. Díky této změně se výrazně zkrátí čas Vašeho čekání.

2) Pro rychlejší odbavení bych Vás rád požádal o spolupráci. Zkontrolujte si prosím před příchodem k okénku, jestli máte všechny potřebné doklady v pořádku a to:

- řádně vyplněný záznam o úlovcích

- platnost ročního rybářského lístku

- popřípadě pokud máte splněnu pro letošní rok brigádnickou povinnost - legitimaci o brigádách řádně potvrzenu od hospodáře p. Romana Petra nebo jeho zástupce Djakova Josefa

 

Ještě jednou Vám přejeme šťastný Nový rok 2019 a Petrův zdar.

Předseda ČRS MO Teplice

Lasík Pavel

Změna úředních hodin


2018-12-28 10:28:09

Vážení kolegové, upozorňujeme, že dne 31.12.2018 ( silvestr ) jsou úřední hodiny poue do 13.00 hod.

zapsal : Djakov,Fričová


Ochrana rybí obsádky na Kateřině


2018-12-16 20:58:19

V roce 2018 došlo na sportovním revíru Kateřina 441002/23 z důvodů ochrany rybí obsádky a k umožnění nových výtěrových míst k rozmístění kořenů a větví - mrtvé dřevo. Jedná se o místa s mimonáhozovou vzdáleností. V roce 2019 se tato ochrana ryb bude rozšiřovat i na další rybářské revíry.

Hospodář a zást. hospodáře MO.Teplice

Upozornění na změny v RŘ 2019


2018-12-16 20:48:33

Vážením kolegové, v roce 2019 dochází k některým změnám v rybářském řádu ČRS z.s. Severočeského územního svazu v Ústí nad Labem.

V revírech Bílina 2, 441 002 ( MO Teplice )

revír Kateřina 441002/23 - úplný zákaz rybolovu v době od 15.12. do 15.2. v úseku 50 metrů od tabule na slepé silnici vedoucí k přítoku od Modlanského potoka. ( v těchto měsících zde dochází k nadměrnému shromažďování ryb, zimoviště )

u přisvojených ryb - lín a amur ( které splňují zákonnou míru ) bezprostředně po jejich ulovení se musí tyto ihned zapsat do povolenky k lovu, včetně jejich míry ( viz § 16 vyhl. č. 197/2004 Sb. )

zákaz používání dvojháčků a trojháčků v době od 1.1. do 15.6.

zákaz lovu na srkačku, za srkačku se považuje krmítko ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem ( případně návazce s háčky )

hospodář a zástupce MO.ČRS. Teplice


Infomace k cestě na revír Kateřina.


2018-12-01 21:39:41

Dne 27.11.2018 byla v kanceláři MO.Teplice uskutečně schůzka mezi majitelem pozemku-cesty na sportovní revír Kateřina u Teplic - Hospodářským sdružením Cínovec a uživatelem revíru Kateřina 441 002/23 SÚS Ústí n/L,  jednatel a hospodář a za účasti předsedy  a jednatele MO.ČRS z.s. Teplice.

Výsledkem jednání je ze strany majitele pozemků nabídnuto řešení, kterým se budou zástupci uživatele revíru což je SÚS ČRS Ústí n/L aktivně zabývat. O dalším postupu v této problematice budete ihned informováni na těchto webových stránkách.

jednatel : Weiss Marek

Zahájení prodeje povolenek na rok 2019


2018-12-01 08:35:58

Prodej povolenek na rok 2019 bude zahájen od 6.12.2018  během úředních hodin k kanceláři rybářského svazu. Povolenku za rok 2018 je nutné odevzdat nejpozději do 15.1.2019. Řádně vyplněnou povolenku je možno odevzdat do schránky u vchodových dveří kanceláře rybářského svazu. Členskou známku je možné zaplatit až do 30.4.2019.

Zapsal: Drbal


2018-12-01 08:19:19

Prodej a předprodej lístků na ryb. ples.


 

ČRS z.s. MO.Teplice vyhlašuje předprodej a prodej lístků na rybářské plesy ve dnech

16. a 23. února 2019 následovně :

Elektronicky na email : crs.mo.teplice@seznam.cz   od 1. prosince 2018,

telefonicky na čísle 777/184126 u pana L.Drbala, prodej lístků pro veřejnost je od 8.1.2019 od 15.00 do 16:30 hod v kanceláři MO.Teplice. Dále pak každé následující úterý ve stejný čas. Cena lístků je 250,-Kč. Plesy budou opět v Sokolovně Proboštov.

 

Zapsal: Drbal

Informace o dotacích 2018


2018-11-30 08:04:38

Projekt „Vybavení technikou pro obsluhu rybářských revírů“

Dne 09. 10. 2018 byl uskutečněn, za spolufinancování Ústeckého kraje, nákup nového vybavení bedna přepravní hliníková, okysličovací rám a provzdušňovací rám, s cílem zlepšení obsluhy rybářských revírů. Nové vybavení bylo pořízeno na základě podané a schválené projektové žádosti v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 2 písm. b) Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje. Dotace byla poskytnuta na realizaci projektu „Vybavení technikou pro obsluhu rybářských revírů“.

Naplněním projektových aktivit se podařilo zlepšit obsluhu rybářských revírů MO ČRS Teplice, 441 002 Bílina 2. Celkem se jedná o 23 rybářských revírů a 3 chovné rybníky. Současně se zajistilo šetrné zacházení, přeprava a vysazování ryb.

Cílené zaměření projektových aktiv bez vedlejších nákladů je velkým přínosem. Zakoupené vybavení je k užitku nejen pracovníků starající se o zarybňování rybářských revírů, ale také zvýší způsob zacházení s rybami.

jednatel : M.Weiss

Aktuálně -příjezd na revír Kateřina


2018-11-14 20:28:56

Vážení kolegové rybáři, v současné době na sportovním revíru Kateřina 441002 - 23 je příjezd od Soběchleb za viaduktem a od Ústí n/L, od Roudníků po polní cestě okolo solární elektrárny znemožněn a to z důvodů, že tyto cesty se nacházejí na soukromém pozemku a majitel těchto pozemků je zároveň majitelem všech okolních polí a luk a z důvodů dlouhodobého poškozování těchto polností - rozjížděním, vytvářením nových cest, pohozením kamenů pod kola při zapadnutí atd. se tento majitel rozhodl tyto cesty uzavřít. V současné době probíhá jednání s tímto majitelem o zpřístupnění cest či případném odkoupení pozemků - cesty za účelem opětovného zpřístupnění pro rybářskou veřejnost.

Tyto stížnosti na poškozování soukromého majetku neukázněnými rybáři ( řidiči vozidel ) bylo již upozorňováno několik let a to jak místní rybářskou stráží, MěP Krupka a na webových stránkách MO.ČRS.Teplice. K nápravě však nedošlo a bohužel vše dospělo do tohoto současného stavu. O dalším vývoji této situace budete informováni na těchto stránkách.

jednatel MO.Teplice : M.Weiss1..z..40Aktuální předpověď počasí


Předpověď počasí pro Teplice     Předpověď počasí pro Teplice     Předpověď počasí pro Teplice


MO ČRS Teplice, Havířská č.7, TEPLICE, psč 41501