1


Stránky MO byly aktualizovány. Doporučujeme vymazat mezipaměť prohlížeče, pokud se nezobrazují správně.... .
foto

Český rybářský svaz z.s MO ČRS TepliceMíry ryb a doby hájení


Mimopstruhový revírlovná délkadoba hájení
bolen dravý (Aspius aspius)40 cm1.ledna do 15.června
candát obecný (Stizostedion lucioperca)45 cm1.ledna do 15.června
hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)65 cm1.ledna do 30.září
jelec jesen (Leuciscus idus)25 cm16.března do 15.června
jelec tloušť (Leuciscus cephalus)25 cm16.března do 15.června
jeseter malý (Acipenser ruthenus)30 cm16.března do 15.června
kapr obecný (Cyprinus carpio)40 cm
lín obecný (Tinca tinca)20 cm
lipan podhorní (Thymallus thymallus)30 cm1.prosince do 15.června
ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)30 cm16.března do 15.června
parma obecná (Barbus barbus)40 cm16.března do 15.června
podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)25 cm16.března do 15.června
pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)25 cm1.září do 15.dubna
pstruh obecný (Salmo trutta)25 cm1.září do 15.dubna
siven americký (Salvelinus fontinalis)25 cm
sumec velký (Silurus glanis)70 cm1.ledna do 15.června
štika obecná (Esox lucius)50 cm1.ledna do 15.června
úhoř říční (Anguilla anguilla)50 cm1.září do 30.listopadu
mník jednovousý (Lota lota)30 cm1.ledna do 15.března
losos obecný (atlantský) (Salmo salar)50 cm1.září do 15.dubna
amur bílý (Ctenopharyngodon idella)50 cm

Pstruhový revírlovná délkadoba hájení
hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)65 cm1.ledna do 30.září
jelec jesen (Leuciscus idus)25 cm
jeseter malý (Acipenser ruthenus)30 cm16.března do 15.června
kapr obecný (Cyprinus carpio)40 cm
lín obecný (Tinca tinca)20 cm
lipan podhorní (Thymallus thymallus)40 cm1.prosince do 15.června
ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)30 cm16.března do 15.června
parma obecná (Barbus barbus)40 cm16.března do 15.června
podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)25 cm16.března do 15.června
pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)25 cm
pstruh obecný (Salmo trutta)25 cm1.září do 15.dubna
siven americký (Salvelinus fontinalis)25 cm
mník jednovousý (Lota lota)30 cm1.ledna do 15.března
losos obecný (atlantský) (Salmo salar)50 cm1.září do 15.dubna
úhoř říční (Anguilla anguilla)50 cm1.září do 30.listopadu
amur bílý (Ctenopharyngodon idella)50 cm

Od 1.ledna do 15.dubna a dále od 1.prosince do 31.prosince jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.