1


Stránky MO byly aktualizovány. Doporučujeme vymazat mezipaměť prohlížeče, pokud se nezobrazují správně.... .
foto

Český rybářský svaz z.s MO ČRS TepliceRevír Proboštov


Informace

Revír:

Popis revíru: Revír místního významu

GPS:

Parkování:

Závora:

Omezení: Rybník momentálně prochází rekonstrukcí !!!

Přístupová cesta:


Fotografie
Pravidla lovu ryb


Rybářské právo na revíru smí vykonávat pouze členové MO Teplice, a to na zvláštní povolenku zakoupenou v domovské organizaci, jejíž jsou členy. Při případné kontrole se lovící prokazují povolenkou k lovu, členskou legitimací (případně jiným dokladem totožnosti) a rybářským lístkem.


Pravidla lovu ryb na revíru:

Pokud v tomto popisu není stanoveno jinak, platí na revíru standardní pravidla lovu (bližší podmínky a zákonná ustanovení):

- přísný zákaz rozdělávání ohňů,

Na RMV mohou lovit jen vlastní členové těch místních organizací, které je obhospodařují, a to na povolenku územní nebo celosvazovou, která byla vydána těmito MO. Místní organizace hospodařící na RMV může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

Na dodržování pravidel lovu dohlíží příslušná rybářská stráž, obecní a státní Policie.
Příspěvky