logo

Informace o MO

Členové výboru MO
Rybářská stráž
Historie organizace
Soupis revírů
Příjem nových členů a převody
Přehledy úlovků
Mládež
Proboštov


Příhlášení

imgkey
login:
heslo:

Zajímavé odkazy

Test rybářských znalostí
Časopis - Rybářství
Časopis - Kajman
www.chytej.cz


Ke stažení

Přihláška za člena ČRS  icona doc  icona doc


Návštěvy

TOPlist

1..z..1


Týmové rybářské závody 31.8.-1.9.2019


2019-09-04 09:39:51

 

Týmové rybářské závody Proboštov 2019

 

Dne 31.8.2019 až 1.9.2019 se uskutečnily rybářské závody týmů na revíru místního významu Proboštovský v obci Proboštov. Závod byl zahájen 31.8.2019 v 9:00 hodin a ukončen 1.9.2019 v 9:00 hodin.

Týmy si opět musely před začátkem lovu vylosovat svá lovná místa. U některých týmů po losu zavládlo nadšení, jiní to brali spíše skepticky.

Změnou oproti minulým závodům byla možnost zakrmovat i z vody, kterou nejeden tým uvítal a během závodu využíval.

Bodované ryby zůstaly stejné jako v předešlých závodech, tj. kapr a amur o minimální délce 50 cm.

Závodu se zúčastnilo celkem 12 výborně připravených týmů z původně 13ti přihlášených.

Tyto týmy dělaly možné i nemožné pro ulovení alespoň jedné bodované ryby. To se bohužel 2 týmům nepovedlo. Příště jim to určitě vyjde.

 

Pořadí závodu na 1.-3.místě :

 

  1. TOMÁŠ KNOBLOCH a ROMAN PETR s celkovou délkou bodovaných ryb 647 cm, z lovného místa č.7. Tým ulovil celkem 11 bodovaných ryb. Největší ulovenou rybou tohoto týmu byl amur o délce 73 cm

 

  1. PAVEL MACH a MATĚJ ŠTULER s celkovou délkou bodovaných ryb 551 cm, z lovného místa č.8. Tým ulovil celkem 8 bodovaných ryb, kdy největší ulovenou rybou byl kapr s délkou 83 cm.

  2. DANIEL RANDÁČEK a JAROSLAV VACEK s celkovou délkou bodovaných ryb 492 cm, kteří si vylosovali lovné místo č.3. Tento tým ulovil 6 bodovaných ryb, kdy s největší rybou závodu - kaprem s délkou 88 cm, získal i cenu za největší rybu závodu.

 

Celkem bylo i přes nespolupráci těch šupinatých potvor 44 uloveno bodovaných ryb.

Bylo uloveno i velké množství ryb nebodovaných a ryb nedosahujících minimální bodované délky.

 

Uznání a respekt patří všem závodníkům za výborný přístup k závodům, šetrné zacházení s ulovenými rybami a skvělou atmosféru, která i díky nim na těchto závodech zavládla.

 

Velké poděkování patří jako již tradičně obci Proboštov, jenž místní organizaci umožnila pořádání tohoto závodu.

 

Neméně velké poděkování patří také Staré masně Proboštov, která zajistila pro závodníky vynikající občerstvení a hlavně vychlazené pitivo během celého závodu.

 

Za obědové menu musíme poděkovat panu Tomáši Knoblochovi a Romanu Petrovi, kteří zvládli soutěžit a zároveň i připravit vynikající gulášek.

 

Ceny pro vítěze zajistila MO ČRS Teplice a firma SCRAB BAITS, která mimo jiné věnovala taklentovaným mladým puškám, kteří se umístili na 4. místě, poukaz na lov 48 hodin na svou klubovou vodu. Tímto jim velice děkujeme.

 

 

Závěrem mi dovolte,

abychom Vám všem jménem organizace MO ČRS Teplice, jakožto pořadatel této akce popřáli mnoho podobných krásných úlovků, kterých jste byli svědkem během těchto 24 hodin rybolovu i na ostatních sportovních rybářských revírech.

 

Fotogalerie:

 

https://www.facebook.com/pg/%C4%8CRS-MO-Teplice-1218425944993592/photos/?tab=album&album_id=1348624041973781

 

za MO.ČRS Teplice: místopředseda Drbal Lukáš


2019-07-19 07:37:35

Proboštovský rybník 2019


2019-06-27 22:09:20

Vážení kolegové, plánovaná revitalizace ( odbahnění a opravy hráze a břehů ) Proboštovského rybníka se v roce 2019  konat nebude. Tímto se tedy mění povolená doba rybolovu a to až do konce roku 2019.( Původně byl rybolov povolen do konce prázdnin, tj. do konce srpna 2019, dle RŘ pro revír Proboštovský ) O dalším rybolovu na revíru Proboštovský budeme informovat na jaře 2020 a to na členské schůzi MO a prostřednictvím webových stránek MO ČRS. Teplice.

Výbor MO.ČRS.Teplice

Revír Proboštov


2019-03-29 07:30:39

 

Dodatek k Rybářskému řádu pro rybník místního významu Proboštovský na rok 2019

Lov povolen pouze do 31.8.2019

 

Rybářské právo na tomto revíru muže vykonávat jen člen ČRS MO Teplice s vydanou zvláštní povolenkou k lovu, kterou vydává MO Teplice. Na této sportovní vodě je lov formou CHYŤ a PUSŤ – zákaz ponechání si všech druhůryb. V případě ulovení sumce kontaktujte hospodáře MO Teplice viz. Kontakt níže.

Tyto podmínky platí pro rybník spravovaný MO ČRS Teplice, při jejich porušení se postupuje dle zákona o rybářství č. 99/2004 Sb.

 

PODMÍNKY PRO LOV RYB NA TOMTO REVÍRU:

- způsoby lovu dle rybářského řádu – platí zde mimo jiné:

- lovící musí mít u sebe při lovu podložku originální výroby. Za podložku se v žádném

případě nepovažuje karimatka, různé igelitové pytle atd.

- po ulovení ryby je lovící osoba povinna jí použít a před položením ryby ji namočit

- s rybou zacházet šetrně a co nejdříve ji pustit zpět

- lovící na místě lovu dodržuje pořádek a to před lovem, během lovu a po skončení lovu

 

-JE ZAKÁZÁNO:

- lov na srkačky, stavět přístřešky, bivaky a stany (při zhoršeném počasí je povolen deštník s bočnicemi), grilování, používání lodí, používání jakýchkoliv bójí, lov na pláži a hrázi.

 

- lovící je povinen dodržovat dopravní značení zákaz vjezdu, parkovat se dá na místních komunikacích a parkovištích.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- lovící musí nechat bezpečný průchod občanům min. jeden metr, Proboštovský rybník slouží

k oddychu občanů, rekreačnímu koupání a sportovnímu rybolovu

- na dodržování veřejného pořádku, neoprávněné zábory veřejného prostranství a neoprávněný lov ryb (pytláctví) dohlíží Obecní policie Proboštov a PČR

- na dodržování celého řádu dohlíží členové ČRS MO Teplice

- MO ČRS Teplice si ponechává právo k omezení lovu na tomto revíru na určenou dobu pro různé rybářské akce. Zákaz lovu bude určen tabulemi s uvedeným datem a časem zákazu.

Na tomto revíru se každoročně uskutečňuje několik závodů pro děti a rybářské závody pro dospělé, kam si závodník, člen MO Teplice, může pozvat jednoho závodníka z jiné organizace.

Veškeré informace a data akcí jsou předem zveřejněny na www.mocrsteplice.cz

 

 

MO ČRS přeje mnoho zážitků a ulovení trofejní ryby na tomto revíru, který spravuje

MO Teplice ke spokojenosti našich členů.

 

 

Telefonické kontakty (v případě bližších informací či oznámení o porušení řádu)

- hospodář ČRS MO Teplice p. R. Petr 602 226 507

- jednatel ČRS MO Teplice p. M. Weiss 602 557 823

- Obecní policie Proboštov 725 062 699, 720 201 187

 

Tyto dodatky k platnému rybářskému řádu byly schváleny po návrhu p. Weisse na březnové výroční členské schůzi MO ČRS Teplice a platí v roce 2019.

 

Rybářský řád na rok 2018


2018-04-26 09:12:21

 

Dodatek k Rybářskému řádu pro rybník místního významu Proboštovský na rok 2018 - Chyť a pusť

 

Rybářské právo na tomto revíru muže vykonávat jen člen ČRS MO Teplice s vydanou zvláštní povolenkou k lovu, kterou vydává MO Teplice. Na této sportovní vodě se loví formou chyť a pusť - zákaz ponechání si všech druhů ryby. V případě ulovení sumce prosím kontaktujte hospodáře MO Teplice viz. tel. kontakt níže.

 

Tyto podmínky platí pro rybník spravovaný MO ČRS Teplice, při jejich porušení se postupuje dle zákona o rybářství č. 99/2004 Sb.

 

PODMÍNKY PRO LOV RYB NA TOMTO REVÍRU:

způsoby lovu dle rybářského řádu – platí zde mimo jiné:

- lovící musí mít u sebe při lovu rybářskou podložku originální výroby. Za podložku se v žádném případě nepovažuje karimatka, různé igelitové pytle, atd.

- po ulovení ryby je lovící osoba povinna ji použít a před položením ryby musí podložku namočit

- s rybou zacházet šetrně a co nejdříve ji pustit zpět

- lovící na místě lovu dodržuje pořádek a to před lovem, během lovu a po skončení lovu

 

JE ZAKÁZÁNO:

- lov ryb na srkačky, stavět přístřešky, bivaky a stany (při zhoršeném počasí je povolen deštník s bočnicemi), grilování, používání lodí, používání jakýchkoliv bójí, lov na pláži a hrázi

- lovící je povinen dodržovat dop. značení zákaz vjezdu, parkovat se dá na místních komunikacích a parkovištích

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- lovící musí nechat bezpečný průchod občanům min. jeden metr, Proboštovský rybník slouží k oddychu občanů, rekr. koupání a sportovnímu rybolovu.

- na dodržování veřejného pořádku, neoprávněné zábory veř. prostranství a neoprávněný lov ryb (pytláctví) dohlíží Obecní policie Proboštov a PČR

- na dodržování celého řádu dohlíží ustanovená rybářská stráž ČRS MO Teplice

- MO ČRS Teplice si ponechává právo k omezení lovu na tomto revíru na určenou dobu pro různé rybářské akce. Zákaz lovu bude určen tabulemi s uvedeným datem a časem zákazu.

 

Na tomto revíru se každoročně uskutečňuje několik závodů pro děti a rybářské závody pro dospělé, kam si závodník, člen MO Teplice, může pozvat jednoho závodníka z jiné organizace.

Veškeré informace a data akcí jsou předem zveřejněny na webu www.mocrsteplice.cz.

 

MO ČRS přeje mnoho zážitků a ulovení trofejní ryby na tomto revíru, který spravuje MO Teplice ke spokojenosti našich členů.

 

Telefonické kontakty (v případě bližších informací či oznámení o porušení řádu)

- hospodář ČRS MO Teplice p. R. Petr 602 226 507

- jednatel ČRS MO Teplice p. M. Weiss 602 557 823

- Obecní policie Proboštov 725 062 699, 720 201 187

 

Tyto dodatky k platnému rybářskému řádu byly schváleny po návrhu p. Weisse na únorové schůzi výboru MO Teplice a platí od roku 2018 do odvolání.

 

Zapsal: Drbal

Rybářské závody v lovu ryb na udici


2015-06-08 09:10:24

Dne 6 a 7. června 2015 se uskutečnily rybářské závody v lovu ryb na udici na revíru místního významu Proboštovský. Závod byl zahájen v 09.00 hod v sobotu a ukončen v neděli v 08.00 hod a to z důvodů silného deště, jinak by pokračoval do 09.00 hod.

--------
------------------------------------------------------------------------
Závodu v lovu ryb na udici se účastnilo 35 závodníků.

Pořadí:

1. místo Zdeněk Svědínek - 3 123 cm,
2. místo Oldřich Chýle - 2 837 cm,
3. místo Petr Chýle - 1 931 cm,
největší ulovená ryba kapr 94 cm, rybář Jiří Jungmann starší.
------------------------------------------------------------------------------------

Závod se vydařil, účast byla početnější jak v roce 2014, bylo uloveno mnoho velkých ryb, např. jeseteři od 84 cm do 92 cm, kapři od 50 cm do 94 cm, líni kolem 50 cm a mnoho dalších. Pro závodníky bylo připraveno občerstvení a pití všeho druhu.

Touto cestou děkujeme za účast všem závodníkům, vedení MO.ČRS.Teplice za sponzorování závodů, dále vedení obce Proboštov za umožnění závodů, Teplickému deníku za článek o závodech, bohužel rybářské prodejny v Teplicích se na závodech nijak nepodílely. Počasí až na nedělní déšť nám přálo. Většina závodníků se již těší na příští závody v roce 2016.

zapsal : jednatel MO.ČRS. - Djakov J.


Odkaz na článek v Teplickém deníku a další fotky: = KLIKNI ZDE =


foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto fotoDětský den na Proboštovském.


2015-05-29 19:22:02

Dne 28.5.2015 se od 16.00 hod uskutečnil v lesoparku v Proboštově dětský den - soutěže s odměnami pro všechny děti, které se tohoto dětského dne zůčastní. Mezi soutěžemi si mohly děti zkusit i zarybařit. Naši členové MO.ČRS.Teplice připravili pro dětské zájemce udice, nástrahy, a od 16.00 hod mohli do 18.00 hod lovit. Rybaření si zkusilo několik desítek dětí a my doufáme, že z nich budou noví zájemci o rybářský sport.

zapsal : Djakov.


foto foto foto foto foto fotoDětský den v Proboštově, 29.5.2014


2014-06-01 10:42:09

Dne 29.5.2014 se naše organizace MO ČRS Teplice podílela na konání dětského dne pořádaného Obecním úřadem Proboštov. Pro všechny děti mající zájem o rybolov byly připraveny udice s nástrahami. Dozor zajišťovali členové výboru MO ČRS Teplice - p. Štuler, Djakov, Weiss, Rus a p. Kudrhalt. Přesto že pršelo, využilo možnost rybolovu mnoho dětí, které mají zájem o rybářský sport. Doufáme, že tyto děti budou v budoucnu rovněž našimi členy .Rybářské náčiní bylo zapůjčeno z rybářského kroužku a ostatní bylo financováno z prostředků MO ČRS Teplice určených pro mládež. Dále viz. foto.

                                                                                                                                                              Zapsal: Weiss


foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto fotoZávody na revíru Proboštovský


2014-05-18 19:26:52

Všem našim členům připomínáme konání rybářských závodů, které pořádá MO.ČRS.Teplice :

Děti a mládež : 24.5.2014 od 08.00 hod na revíru Proboštovský - organizátor p. Weiss, p. Lasík

Místní organizace Českého rybářského svazu v Teplicích pořádá pro své členy ( od 16 let )rybářské závody v lovu ryb na udici. Tyto se konají dne 7.6.2014 od 09.00 hod na sport. revíru Proboštovský. Ukončení závodu dne 8.6.2014 v 09.00 hod. ( závod trvá 24 hod.)

Závodu se může zúčastnit každý člen MO.ČRS.Teplice. Člen MO.ČRS.Teplice si na závody může vzít jednoho hosta, tzn. např. rybáře z jiné rybářské organizace, případně rodinného příslušníka např. manželku, dítě. U rodinných příslušníků není potřeba pro závody mít rybářskou povolenku.

Startovné na 1 závodníka činí 200 Kč, ve startovném je zahrnuto občerstvení. Vyhlášení výsledků je v celkovém bodovém součtu a největší ulovená ryba při závodech. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.

Z důvodu omezených lovných míst je nutno se na závody předem přihlásit tzn. telefonicky, osobně v kanceláři, emailem případně 15 minut před započetím závodu.1..z..1Aktuální předpověď počasí


Předpověď počasí pro Teplice     Předpověď počasí pro Teplice     Předpověď počasí pro Teplice


MO ČRS Teplice, Havířská č.7, TEPLICE, psč 41501