Můžete nás kontaktovat na adrese - Email: crs.mo.teplice@seznam.cz
foto
logo90

Český rybářský svaz z.s MO ČRS Teplice

Úvod Fotogalerie


Rybářská stráž při MO ČRS Teplice


Jméno Funkce Telefon
Bc. Djakov Josef vedoucí RS Teplice 602834996
Bušek Václav
Bc. Hamsa Tomáš
Hlušička Pavel
Pondělík Václav
Jurčák Radek
Petr Roman
Křepela Jiří
Michalko Pavel hrázný VD Fláje
Michal Aleš
Zwetler Jindřich
Weiss Marek
Jungmann Jiří
Lasík Pavel
Bc. Herlitze Jiří
Drbal Lukáš
Andrlík Martin
Březina Petr
Bartůněk Roman
Marvan Miloš
Pykal Tomáš
Masaryk Bohumil
Mgr. Růžička Petr
Bc. Duben Jiří MBA
Duben Jan
Recska Jan
Nevlida Pavel
Štuler MartinZprávy o činnosti rybářské stráže


Zpráva o činnosti RS za rok 2021

16.03.2022


Český rybářský svaz  z.s.  Místní organizace, Havířská 583/7, 41501, Teplice,

IČO: 482838, zapsáno v registru obč.sdružení MV ČR pod č.j. VSP/1/1444/90-r-ze dne 21.6.1990

 

 

Český rybářský svaz z.s.                                                 V Teplicích dne 31. ledna  2022

Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov

Ú S T Í     n a d     L A B E M

 

 

Roční zpráva o výkonu rybářské stráže (2021)

 

V  MO.ČRS.Teplice  je plánovaný stav členů rybářské stráže, dle Severočeského Územního svazu v Ústí n/L 27 členů. Současný stav k 31.1.2022  však činí  29 členů RS.

Tak jako v roce 2020 tak i v roce 2021 se rybářská stráž na revírech Bílina 2 zaměřila při kontrolách na pořádek a čistotu u rybářských revírů, čistotu přítoků a vtoků do revírů, což je dlouhodobý problém, který se bude i v tomto roce dále nekompromisně řešit i s pomocí Policie ČR a Obecních policií, při znečištěných přítocích s podnikem Povodí Ohře a Svčk Teplice, případně příslušných Obecních úřadů.

 

V roce 2021 bylo provedeno celkem 1 412  kontrol z toho 212 nočních, které jsou písemně doložitelné v zavedené praxi, to je SMS zprávou vedoucímu RS. Většina členů RS má tzv. hlídkovou knížku, do které si zapisuje jednotlivé docházky a zjištěné závady či přestupky a nově musí každý člen RS před vydáním čestné povolenky odevzdat písemné hlášení – výkaz činnosti za uplynulý rok, kde stručně shrne počet kontrol, zjištěné přestupky a navrhne zlepšení pro výkon činnosti RS. ( tyto kontroly jsou sečteny, z nichž je udán výsledek ) Tyto výkazy soustřeďuje a vyhodnocuje vedoucí RS. Doporučení a návrhy – např. nepořádek u vody, omezit počet úlovků na povolenku, arogantní chování vůči členům RS.

V této statistice není stále zahrnut člen RS na VD Fláje pan Michalko, který vykonává činnost na VD Fláje. Před touto statistikou je třeba upozornit na skutečnost, že loňský rok byl  opět velice poznamenán pandemií Covid 19, kdy rybářská stráž omezovala styk s ostatními rybáři z důvodů ochrany před virovou nákazou a při těchto kontrolách se RS. řídila doporučením vedením ČRS – postup při kontrole člena při pandemii.

Členové RS při běžných kontrolách řešili mnoho drobných přestupků, jako jsou zapomenuté povinné zápisy  příchodů k vodě, nepořádek v blízkosti lovného místa. Dále závažnější přestupky např. ponechaných ušlechtilých ryb, které nedosahovaly zákonné délky, nepřítomnost u prutů, nedodržení povolené doby lovu, lov ryb z lodi, pytlačení nečlenem ČRS.

Případné zjištěné přestupky byly dle místní příslušnosti zaslány na SÚS ČRS Ústí n/L či na MO ČRS. Pro případnou evidenci přestupků bude přiložena příloha z MG Teplice pro přestupky na úseku rybářství.

Pytláctví – 4x ( Lochoshvili, Khatiashvili, u 2 dalších nezjištěna totožnost, revír V lomu, předáni MěP Dubí )

5 x Přestupek dle § 30 odst.1/ písm. e,i  Přest. zákona.( občané ČR )

 

Dále byly uděleny výstrahy za nepořádek u lovného místa, nezapsání docházek k vodě, nešetrné zacházení s ulovenou rybou.  ( možno zjistit z přehledu-výkazu o činnosti člena RS )

Výdaje za rybářskou stráž v roce 2021 – přiděleno od SÚS  27x1000 = 27 000,-kč. Tyto prostředky a další finanční prostředky z dotace MG Teplice, byly použity ( viz. doklady u účetní MO ) na doplnění výstroje členů RS.

Členové RS. při MO. ČRS. Teplice dále spolupracují na pořádání dětských rybářských závodů, postižených dětí Arkádie Teplice, rybářských závodů pro dospělé, výlovech pořádaných MO. Teplice  a střežení před výlovy, při povodních či zvýšených stavech potoků a nádrží, při brigádách na údržbě sportovních vod apod.

 

Problémovými revíry z důvodů vysoké návštěvnosti se jeví stále jak v roce 2020 Modlanská nádrž a nádrž Kateřina. V součinnosti s MěP Teplice, Dubí a Krupka a PČR  Teplice a Krupka se ale vše řeší jako v minulém období. V této problematice se velice osvědčil fakt, že několik členů RS je zaměstnáno u PČR či u MěP, díky těmto kontaktům je řešení vzniklých situací rychlé, korektní a v souladu se všemi zákonnými ustanoveními platnými v ČR. V loňském roce se jako další problémová voda ukázal revír V lomu ( Stříbrňák ) nejméně ve dvou případech bylo voláno našimi členy, že zde chytá skupina cizinců a že jde zřejmě o pytláky. Vzhledem k této informaci byla ihned vyrozuměna Policie ČR a MěP Dubí a vždy byli pytláci zadrženi na místě při lovu ryb. Jednalo se o cizince z východních zemí ( Ukrajina a Moldávie ) kteří byli dále řešení pro pytláctví dle Přest. zákona.

Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy není žádný problém, zejména s KÚ Ústí n/L – odbor životní prostředí, úsek rybářství, panem P.Vavrušou, je výborná součinnost. V roce 2019 nastoupila na MG Teplice, životní prostředí, úsek rybářství nová pracovnice a to paní T.Havlínová, která je však v současné době na mateřské dovolené a nyní jí zastupuje paní Brzobohatá, která na její práci navázala. Tato na naší žádost zaslala i výpis přestupků na úseku rybářství řešených na MG Teplice v roce 2021, tento výpis bude přílohou i této zprávy na SÚS ČRS ÚL.

Administrativa - RS vypisuje zjištěné přestupky na formuláře dodané ze SÚS Ústí n/L (bločky, následně je rozesílá na místně příslušné obce s rozšířenou působností, dozorčí komisi apod.) a při zjištění pytláka máme vlastní předtisk na velkém formátu A4 , který se vypisuje a předává na příslušný úřad k dalšímu projednání přestupce.

Dále vedoucí RS zavedl vyplňování tzv. Výkazu o činnosti člena RS, kde RS uvádí, kolik provedl za rok kontrol,  jaký výsledek,  počet přestupků, cestovní náklady, negativa a případné návrhy pro výkon činnosti člena RS

Komunikace mezi jednotlivými členy RS je prostřednictvím telefonu a SMS zpráv, dále v kanceláři MO v Teplicích či emailem z ČRS.MO.Teplice, či informací o kontrole na webu MOCRSTEPLICE.

Jednou ročně se provádí školení RS, na které jsou všichni pozváni, včetně hostů, na školení jsou probrány nové informace, informativní test se znalostí RŘ. Účast však je bohužel ccá. 70 procent. V roce 2021 školení provedeno.

Řízení počtu a místa kontrol se řídí především docházkami rybářů na různé sport. revíry, zaměřujeme se především na problémové lokality a to se dá lehce zjistit při pohovorech s rybáři při běžných kontrolách.

Celkově lze teplickou RS hodnotit z mého pohledu pozitivně a s  kladným ohlasem u řadových rybářů. Jak jsem již uváděl v minulosti, je třeba zvážit zavedení profesionální rybářské stráže, tak jak uváděl již v minulosti bývalý  předseda ČRS JUDr. Šíma.

Tato zpráva bude zveřejněna na VČS MO. Teplice a na webových stránkách MO.Teplice.

 

 

                               Zpracoval : Vedoucí RS. MO.Teplice

                                                                                          Bc. Djakov Josef  v.r.Členové RS při MO CRS Teplice

12.05.2022


Současný stav členů rybářské stráže k 15.2.2020 je 26 členů, jedná se o :

1. Bc.Djakov Josef - vedoucí RS Teplice tel. číslo - 602834996

2. Bušek Václav

3. Bc. Hamsa Tomáš

4. Hlušička Pavel

5. Pondělík Václav

6. Jurčák Radek

7. Petr Roman

8. Křepela Jiří

9. Michalko Pavel - hrázný VD Fláje

10. Michal Aleš

11. 

12. Zwetler Jindřich

13. Weiss Marek

14. Jungmann Jiří

15. Lasík Pavel

16. Bc. Herlitze Jiří

17. Drbal Lukáš

18. Andrlík Martin

19. Březina Petr

20. Bartůněk Roman

21. Marvan Miloš

22. Pykal Tomáš

23. Masaryk Bohumil

24. Mgr. Růžička Petr

25. Bc. Duben Jiří MBA

26. Duben Jan

27. Nevlida Pavel

28. Recska Jan

29. Štuler Martin

V případě stížnosti či podnětu pro činnost rybářské stráže, kontaktujte vedoucího RS na výše uvedeném čísle.

zpracoval : Bc.Djakov Josef