logo

Informace o MO

Členové výboru MO
Rybářská stráž
Historie organizace
Soupis revírů
Příjem nových členů a převody
Přehledy úlovků
Mládež
Proboštov


Příhlášení

imgkey
login:
heslo:

Zajímavé odkazy

Test rybářských znalostí
Časopis - Rybářství
Časopis - Kajman
www.chytej.cz


Ke stažení

Přihláška za člena ČRS  icona doc  icona doc


Návštěvy

TOPlist

1..z..2


Zpráva o činnosti 2018


2019-03-18 12:59:46

Roční zpráva o výkonu rybářské stráže (2018)

 V MO.ČRS.Teplice je plánovaný stav členů rybářské stráže dle Svč. ÚS 27. Současný stav  činí 32 členů RS.Tak jako v roce 2017 tak i v roce 2018 se rybářská stráž na revírech Bílina 2 zaměřila při kontrolách na pořádek a čistotu u rybářských revírů, čistotu přítoků a vtoků do revírů, což je dlouhodobý problém, který se bude i v tomto roce nekompromisně řešit i s pomocí Policie ČR a Obecních policií, se kterými se aktivně spolupracuje i při běžných, hlavně nočních kontrolách.

V roce 2018 bylo provedeno celkem 1 018  kontrol, které jsou písemně doložitelné v zavedené praxi, to je kniha kontrol RS v kanceláři MO. Každý člen RS má tzv. hlídkovou knížku, do které si zapisuje jednotlivé docházky a zjištěné závady či přestupky a nově musí každý člen RS před vydáním čestné povolenky odevzdat písemné hlášení – výkaz činnosti za uplynulý rok, kde stručně shrne počet kontrol, zjištěné přestupky a navrhne zlepšení pro výkon činnosti RS. Tyto výkazy soustřeďuje a vyhodnocuje vedoucí RS.

 ( V této statistice nejsou zahrnuti 2 členové RS na VD Fláje a 3 členové RS MO.Teplice, 1-dlohodobě nemocný, 2- kteří nevykazuje žádnou činnost ) U pěti členů RS bude zpracován požadavek na Svč. ÚS o jejich vyřazení pro nečinnost.

Členové RS při běžných kontrolách řešili mnoho drobných přestupků, jako jsou zapomenuté povinné zápisy  příchodů k vodě, nepořádek v blízkosti lovného místa. Dále závažnější přestupky např. ponechaných ušlechtilých ryb, které nedosahovaly zákonné délky, nepřítomnost u prutů, nedodržení povolené doby lovu, lov ryb z lodi, pytlačení nečlenem ČRS.

 

Závažné přestupky, za které byla odejmuta povolenka k lovu :

 

RS R.Jurčák 10053- 1x zadržená povolenka za nešetrné zacházení s úlovkem, 2 x zadržená povolenka pro lov ryb po stanovené době lovu

RS B. Masaryk 14198- 1 x zadržena povolenka za nezapsání příchodu k vodě a nezapsání 2 ks ušlechtilých a ponechaných ryb ( kapr )

RS M.Weiss 14162- 1x zadržená povolenka za ponechání si ušlechtilé ryby bez stanovené míry ( 2 ks ) 1x  zjištění přestupku-lov ryb bez povolenky k lovu ryb

RS P.Lasík 14163- 1x zadržená povolenka za nezapsání příchodu k vodě a nezapsání 2 ks ušlechtilé ryby ( kapr ) do úlovkového lístku, 3 x zadržená povolenka za lov ryb po stanovené době

RS Lasík 14163 a RS Růžička – zadržení 9 lovících osob ( romů ) na ČSM na lodi v 01.00 hod, bez povolenek, předaní PČR Dubí a dále na MG Teplice včetně prutů a další výbavy.

RS Lasík 14163, RS Djakov 10013, RS Weiss 14163 – zadržení pytláka na revíru Lesní Brána ( pařez) kdy se jednalo o zde chytajícího občana Moldávie, nachytané ryby puštěny zpět do vody, pytlák předán PČR k dalšímu projednání přestupku

Dále byly uděleny výstrahy za nepořádek u lovného místa, nezapsání docházek k vodě, nešetrné zacházení s ulovenou rybou.  ( možno zjistit z přehledu-výkazu o činnosti člena RS )

Výdaje za rybářskou stráž v roce 2017 – přiděleno od SÚS  25x1000 = 25 000,-kč. ( Na dva členy RS z VD Fláje  peníze nepřiděleny). Nejvýkonějším členům RS byli proplaceny cestovní náhrady a ošatné do výše 1500,-kč.  Vše doložitelné v knize příjmů a výdajů u pokladní MO Teplice.

Členové RS. při MO. ČRS. Teplice dále spolupracují na pořádání dětských rybářských závodů, rybářských závodů pro dospělé, výlovech pořádaných MO. Teplice  a střežení před výlovy, při povodních či zvýšených stavech potoků a nádrží, při brigádách na údržbě sportovních vod apod.

Problémovými revíry z důvodů vysoké návštěvnosti se jeví stále jak v roce 2017 Modlanská nádrž a Kateřina. V součinnosti s MěP Teplice, Dubí a Krupka a PČR  Teplice a Krupka se ale vše vyřešilo jako v minulém období. V této problematice se velice osvědčil fakt, že několik členů RS je zaměstnáno u PČR či u MěP, díky těmto kontaktům je řešení vzniklých situací rychlé, korektní a v souladu se všemi zákonnými ustanoveními platnými v ČR.

Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy není žádný problém, zejména s KÚ Ústí n/L – odbor životní prostředí, úsek rybářství, panem P.Vavrušou, je výborná součinnost. Všeobecně od OÚ a MÚ není žádná odezva na řešení přestupků na úseku pytláctví apod. ( Stále stejné jako v roce 2017 )

Administrativa - RS vypisuje zjištěné přestupky na formuláře dodané ze SÚS Ústí n/L (bločky, následně je rozesílá na místně příslušné obce s rozšířenou působností, dozorčí komisi apod.) a při zjištění pytláka máme vlastní předtisk na velkém formátu A4 , který se vypisuje a předává na příslušný úřad k dalšímu projednání přestupce.

Dále vedoucí RS zavedl vyplňování tzv. Výkazu o činnosti člena RS, kde RS uvádí kolik provedl za rok kontrol, jaký výsledek, počet přestupků, cestovní náklady, negativa a případné návrhy pro výkon činnosti člena RS. Dále si vypisuje obchůzky do hlídkové knihy ( pro strážníky MěP ). Kniha je kontrolována 1 až 2 za rok vedoucím RS. V kanceláři MO je rovněž zavedena kniha Rybářská stráž, do této se několikrát za rok napíše jednotlivými členy RS počet obchůzek a počet zjištěných přestupků.

Komunikace mezi jednotlivými členy RS je prostřednictvím služebního telefonu a SMS zpráv, dále v kanceláři MO v Teplicích či emailem z ČRS.MO.Teplice, či informací o kontrole na webu MOCRSTEPLICE.

Jednou ročně se provádí školení RS, na které jsou všichni pozváni, včetně hostů, na školení jsou probrány nové informace, informativní test se znalostí RŘ. Účast však je bohužel ccá 60-70 procent.

Řízení počtu a místa kontrol se řídí především docházkami rybářů na různé sport.revíry, zaměřujeme se především na problémové lokality a to se dá lehce zjistit při pohovorech s rybáři při běžných kontrolách.

Problémy jsou především na větších vodách a to Modlanská, Kateřina, ČSM, Karolína. Jde o lov přes povolenou dobu, na více prutů, nezapsání úlovků a pytláctví, noční rybolov. Zvýšená kontrola byla rovněž provedena při vysazení nových ryb na sportovní revíry.

V roce 2019 se bude provádět školení RS v dubnu 2019. 5 členů RS bude navrženo na vyřazení, na nové členy RS budou navrženi 4 uchazeči o výkon RS

Celkově lze teplickou RS hodnotit z mého pohledu pozitivně a s  kladným ohlasem u řadových rybářů. Jak jsem již uváděl v minulosti, je třeba zvážit zavedení profesionální rybářské stráže, tak jak uvádí předseda ČRS JUDr. Šíma.

Tato zpráva bude zveřejněna na VČS MO. Teplice a na webových stránkách MO.Teplice.

 Zpracoval : Vedoucí RS. MO.Teplice

                     Bc. Djakov Josef 

 

 

Zpráva o činnosti RS za rok 2017


2018-03-23 11:54:55

Český rybářský svaz  z.s.  Místní organizace, Havířská 583/7, 41501, Teplice,

IČO: 482838, zapsáno v registru obč.sdružení MV ČR pod č.j. VSP/1/1444/90-r-ze dne 21.6.1990

 

 

Český rybářský svaz z.s.                                                 V Teplicích dne 1. března  2018

Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov

Ú S T Í     n a d     L A B E M

a pro zprávu na VČS dne 17.3.2018 v Sokolovně Proboštov.

 

 

Roční zpráva o výkonu rybářské stráže (2017)

 

V MO.ČRS.Teplice je plánovaný stav členů rybářské stráže 31. Současný stav  činí 30 členů RS.

 

Tak jako v roce 2016 tak i v roce 2017 se rybářská stráž na revírech Bílina 2 zaměřila při kontrolách na pořádek a čistotu u rybářských revírů, což je dlouhodobý problém, který se bude i v tomto roce nekompromisně řešit i s pomocí Policie ČR a Obecních policií, se kterými se aktivně spolupracuje i při běžných, hlavně nočních kontrolách. Tato spolupráce je již v některých Územních svazech propagována a již zavedena např. Středočeský kraj, zde je  i zavedená tzv. kuchařka o spolupráci mezi PČR a ČRS. ( výše ceny za upytlačené ryby, sankce, pokuty, důkazní prostředky, tuto kuchařku lze získat např. u MO.ČRS.Kolín )

 

V roce 2016 bylo provedeno celkem 780  kontrol, které jsou písemně doložitelné v zavedené praxi, to je kniha kontrol RS v kanceláři MO. Každý člen RS má tzv. hlídkovou knížku, do které si zapisuje jednotlivé docházky a zjištěné závady či přestupky a nově musí každý člen RS před vydáním čestné povolenky odevzdat písemné hlášení – výkaz činnosti za uplynulý rok, kde stručně shrne počet kontrol, zjištěné přestupky a navrhne zlepšení pro výkon činnosti RS. Tyto výkazy soustřeďuje a vyhodnocuje vedoucí RS. ( V této statistice nejsou zahrnuti 2 členové RS na VD Fláje a 1 člen RS MO.Teplice, který nevykazuje žádnou činnost ) V letošním roce bude s tímto opět proveden pohovor pro jeho neúčast na kontrolách a bude projednáno jeho další setrvání ve stavu RS. MO. Teplice.

Členové RS při běžných kontrolách řešili mnoho drobných přestupků, jako jsou zapomenuté povinné zápisy  příchodů k vodě, nepořádek v blízkosti lovného místa. Dále závažnější přestupky např. ponechaných ušlechtilých ryb, které nedosahovaly zákonné délky, nepřítomnost u prutů, nedodržení povolené doby lovu, pytlačení nečlenem ČRS.

 

Závažné přestupky, za které byla odejmuta povolenka k lovu :

 

 1. Petr Luděk, lov na 3 pruty,  člen MO.Teplice, řešen DRK, oznámeno na MG Teplice ( zadrželi RS - Djakov,Lasík )
 2. Roman Pauš, lov po stanovené době v 00.43 hod, člen MO Duchcov, oznámeno na MG Teplice ( zadržel RS – Lasík )
 3. Jiří Kreuzmanr, člen MO.Teplice, ponechání ryby, která nedosahovala zákonnou míru, kapr 39 cm – 1 měsíc zadržena povolenka, řešen DRK ( zadržel RS – Lasík )
 4. Karel Nováček, člen MO.Teplice, ponechání si ušlechtilé ryby bez zapsání do úlovkového záznamu, 3 měsíce zadržena povolenka, oznámeno na MG Teplice, řešen DRK

Pytláctví – rybářskou stráží zadrženi tito nerybaři-nečleni, oznámeno na PČR a MG Teplice, OÚ Bžany

Michal Hubáček – lov ryb na jeden prut na chov. Jaroslav, zadrželi  - RS Lasík, Jungman

Jakub Butal – lov ryb na chov. Jaroslav, zadržel – RS Roman Petr

Ladislav Gajdoš – 2x v roce zadržen při lovu na sport. revíru Koštany U Plynárny, zadržel – RS Weiss, Drbal

5.8.2018  při noční kontrole na rev. Karolína, zadržena skupinka 6 pytláků, předáni PČR OOP Bílina k dalšímu opatření, zadrželi RS – Djakov, Drbal, Hlušička.

 

Dále byly uděleny výstrahy za nepořádek u lovného místa, nezapsání docházek k vodě, nešetrné zacházení s ulovenou rybou.  ( možno zjistit z přehledu-výkazu o činnosti člena RS )

 

Výdaje za rybářskou stráž v roce 2017 – přiděleno od SÚS  27x1000 = 27 000,-kč ( do této částky nejsou započítáni 2 porybní z VD Fláje, na tyto členy nám SÚS příspěvek neposkytl ). Všem členům RS, kteří požádali o vyplacení ošatného a předložili doklad o nákupu, byla proplacena částka do výše 1000,- Kč. Vše doložitelné v knize příjmů a výdajů u pokladní MO. Na návrh vedoucího RS byli dále odměněni  nejvýkonnější členové RS Teplice, ( dle počtu denních kontrol, nočních kontrol,  celkové iniciativy činnosti člena RS a pomoc při opravách závor vedoucích k revírům ) 9 členům RS – a to ve výši 3 000,-Kč z mimořádného příspěvku od SÚS Ústí n/L na činnost rybářské stráže. ( Tito členové byli vedoucím RS navrženi na odměnu při jednání výborové schůze a zde byla tato částka pro navržené a navržení odsouhlaseni ) Odměnění členové RS si za tyto prostředky doplnili oděvní a výstrojní součásti pro řádný výkon člena RS. ( viz. doklad u pokladní MO.)

 

 

Členové RS. při MO. ČRS. Teplice dále spolupracují na pořádání dětských rybářských závodů, rybářských závodů pro dospělé, výlovech pořádaných MO. Teplice  a střežení před výlovy, při povodních či zvýšených stavech potoků a nádrží, při brigádách na údržbě sportovních vod apod.

 

Problémovými revíry z důvodů vysoké návštěvnosti se jeví stále jak v roce 2016 Modlanská nádrž a Kateřina. V součinnosti s MěP Teplice, Dubí a Krupka a PČR  Teplice a Krupka se ale vše vyřešilo jako v minulém období. V této problematice se velice osvědčil fakt, že několik členů RS je zaměstnáno u PČR či u MěP, díky těmto kontaktům je řešení vzniklých situací rychlé, korektní a v souladu se všemi zákonnými ustanoveními platnými v ČR.

Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy není žádný problém, zejména s KÚ Ústí n/L – odbor životní prostředí, úsek rybářství, panem P.Vavrušou, je výborná součinnost. Všeobecně od OÚ a MÚ není žádná odezva na řešení přestupků na úseku pytláctví apod.

 

Administrativa - RS vypisuje zjištěné přestupky na formuláře dodané ze SÚS Ústí n/L (bločky, následně je rozesílá na místně příslušné obce s rozšířenou působností, dozorčí komisi apod.) a při zjištění pytláka máme vlastní předtisk na velkém formátu A4 , který se vypisuje a předává na příslušný úřad k dalšímu projednání přestupce.

 

Dále vedoucí RS zavedl vyplňování tzv. Výkazu o činnosti člena RS, kde RS uvádí kolik provedl za rok kontrol, jaký výsledek, počet přestupků, cestovní náklady, negativa a případné návrhy pro výkon činnosti člena RS. Dále si vypisuje obchůzky do hlídkové knihy ( pro strážníky MěP ). Kniha je kontrolována 1 až 2 za rok vedoucím RS. V kanceláři MO je rovněž zavedena kniha Rybářská stráž, do této se několikrát za rok napíše jednotlivými členy RS počet obchůzek a počet zjištěných přestupků.

Komunikace mezi jednotlivými členy RS je prostřednictvím služebního telefonu a SMS zpráv, dále v kanceláři MO v Teplicích či emailem z ČRS.MO.Teplice, či informací o kontrole na webu MOCRSTEPLICE.

Jednou ročně se provádí školení RS, na které jsou všichni pozváni, včetně hostů, na školení jsou probrány nové informace, informativní test se znalostí RŘ. Účast však je bohužel ccá 70 procent.

Řízení počtu a místa kontrol se řídí především docházkami rybářů na různé sport.revíry, zaměřujeme se především na problémové lokality a to se dá lehce zjistit při pohovorech s rybáři při běžných kontrolách.

 

Problémy jsou především na větších vodách a to Modlanská, Kateřina, ČSM, Karolína. Jde o lov přes povolenou dobu, na více prutů, nezapsání úlovků a pytláctví, noční rybolov. Zvýšená kontrola byla rovněž provedena při vysazení nových ryb na sportovní revíry.

V roce 2018 se bude provádět školení RS v dubnu 2018,  rovněž tak  bude proveden pohovor s 1 členem RS, který vykazuje nulovou činnost. V případě, že již nebude chtít pokračovat v činnosti člena RS, bude navrženo jeho odvolání.

 

V listopadu 2018 byla u MO.ČRS.Teplice provedena schůzka mezi zástupcem MG Teplice, Odbor živ. prostředí, úsek rybářství panem Bc.Švábem a zástupcem KÚ Ústeckého kraje, životní prostředí – P.Vavrušou k otázce činnosti RS u MO.ČRS.Teplice, výsledkem bylo předání jmenného seznamu včetně telefonních čísel, bližší spolupráce mezi MO a MG a přislíbená účast zástupce MG Teplice na školení RS v roce 2018. Zástupce MG Teplice a KÚ Ústí n/L doporučují vyřadit z počtu členů RS oba hrázné z VD Fláje, tito by vůbec neměli být ve stavu MO Teplice a o tyto dva nové další členy by měl být navýšen počet členů v Teplicích. Vzhledem k tomuto, žádám o přehodnocení počtu členů pro RS při MO Teplice a o případné navýšení 2 nových míst pro nové adepty na člena RS tak,  jak MO ČRS Teplice pro letošní rok navrhuje v dotazníku pro MO.

 

Celkově lze teplickou RS hodnotit z mého pohledu pozitivně a s  kladným ohlasem u řadových rybářů.  Je velice pozitivní přestupky dávat na web a zveřejňovat zjištěné přestupky. Jak jsem již uváděl v minulosti, je třeba zvážit zavedení profesionální rybářské stráže, tak jak uvádí předseda ČRS JUDr. Šíma.

Tato zpráva bude zveřejněna na VČS MO. Teplice a na webových stránkách MO.Teplice.

 

 

 

 

                                                                       Zpracoval : Vedoucí RS. MO.Teplice

                                                                                           Bc. Djakov Josef 

 

 

Zpráva k činnosti RS v rámci Česka.


2017-08-10 10:51:22

Zprávu přednesl jednatel ČRS ing. Štípek.

Ze zprávy o činnosti RS za minulý rok 2016 lze získat i údaje o rybářské stráži, kterou je podle zákona o rybářství povinen navrhnout každý uživatel rybářského revíru i subjekt hospodařící na rybochovném zařízení. V  jakém počtu není ale předepsáno. A jaká byla její činnost ? V rámci ČRS působilo celkem  4646 členů dobrovolné rybářské stráže a 17 členů profesionální rybářské stráže ( ÚS Prah 3, Středočeský US 1, Jihočeský 1, Západočeský 5, Moravskoslezský 6, Rada ČRS 1 )

Bylo zadrženo 1134 povolenek, podáno 176 oznámení na osoby lovící bez příslušného oprávnění ( pytláci ). Ve srovnání s rokem 2015 se snížil počet oznámení o přestupcích o 18 i počet oznámení na osoby lovící bez příslušnéo oprávnění o 42. Ne všichni členové dobrovolné rybářské stráže jsou však stejně aktivní, řada z nich vykonává funkci sporadicky nebo vůbec. Vesměs pozitivní jsou však zkušenosti s profesionální stráží, která je velmi efektivní a  z hlediska své práce kontrolovatelná, protože je povinna měsíčně předkládat detailní informaci o činnosti, doloženou záznamem z GPS přístroje kombinovaného čtečkou čárových kódů pro identifikaci povolenek kontrolovaných rybářů.

ing. Štípek - jednatel ČRS

Činnost RS v roce 2016


2017-04-26 08:41:09

Český rybářský svaz z.s.                                                 V Teplicích dne 22. února  2017

Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov

Ú S T Í     n a d     L A B E M

a pro zprávu na VČS dne 4.3.2017 v Sokolovně Proboštov.

 

 

Roční zpráva o výkonu rybářské stráže (2016)

 

V MO.ČRS.Teplice je plánovaný stav členů rybářské stráže 31, začátkem roku byl stav členů 27 a v průběhu roku byl stav doplněn o dva nové členy a to Romana Bartůňka a Miloše Marvana. Současný stav tedy činí 29 členů RS.

 

Tak jako v roce 2015 tak i v roce 2016 se rybářská stráž na revírech Bilina 2  zaměřila při kontrolách na pořádek u vody, což je dlouhodobý problém, který se bude i v tomto roce nekompromisně řešit i s pomocí Policie ČR a Obecních policií, se kterými se aktivně spolupracuje i při běžných, hlavně nočních kontrolách.

 

V roce 2016 bylo provedeno celkem 650  kontrol, které jsou písemně doložitelné v zavedené praxi, to je kniha kontrol RS v kanceláři MO, dále má každý člen RS hlídkovou knížku, do které si zapisuje jednotlivé docházky a zjištěné závady či přestupky a nově musí každý člen RS před vydáním čestné povolenky odevzdat písemné hlášení – výkaz činnosti za uplynulý rok, kde stručně shrne počet kontrol, zjištěné přestupky a navrhne zlepšení pro výkon činnosti RS, tyto výkazy soustřeďuje a vyhodnocuje vedoucí RS. V letošním roce bude proveden pohovor se dvěma členy RS, kdy oba vykazují nulovou činnost, neúčast na kontrolách a bude projednáno jejich další setrvání ve stavu RS. MO. Teplice.

Členové při běžných kontrolách řešili mnoho drobných přestupků, jako jsou zapomenuté povinné zápisy  příchodů k vodě nebo ponechaných ryb, tak jak v roce 2015 atd. Dále  RS. řešila u rybářů přestupky - nedodržení denní doby lovu, znečištění místa lovu, lov na tři  pruty, přivlastnění ryb, které nedosáhli zákonnou délku, nepřítomnost u prutů.

 

Závažné přestupky, za které byla odejmuta povolenka k lovu :

 

 1. 27.8.2016 v 00.20 hod,lov po stanovené době, Radek Hajný, člen MO.Teplice, řešen DRK,
 2. 27.8.2016 v 00.20 hod, lov po stanovené době, Jiří Černý, člen MO.Teplice, řešen DRK
 3. 16.7.2016 v 01.10 hod, lov po stanovené době, Jaroslav Podolák, člen MO.Teplice, řešen DRK

 

 

U všech členů ČRS byly zadržené povolenky zaslány na SÚS Ústí n/L, dále byly přestupky oznámeny na Magistrát Teplice, z důvodů dalšího řešení přestupku.

Dále byly uděleny výstrahy za nepořádek u lovného místa, nezapsání docházek k vodě, nešetrné zacházení s ulovenou rybou. ( možno zjistit z přehledu-výkazu o činnosti člena RS )

 

Výdaje za rybářskou stráž v roce 2016 – přiděleno od SÚS  27x800 = 21 600,-kč ( do této částky nejsou započítáni 2 porybní z VD Fláje, na tyto členy nám SÚS příspěvek neposkytl ). Dva noví členové do této částky nejsou rovněž zahrnuti. Pro členy RS byla z těchto finančních prostředků zakoupena svítilna s elektronickým taserem. Všem členům RS kteří požádali o vyplacení ošatného a předložili doklad o nákupu byla proplacena částka 500,-  Kč. Tato částka byla i poskytnuta 2 novým členům RS. Vše doložitelné v knize příjmů a výdajů u účetní MO. Na návrh vedoucího RS byli dále odměněni  nejvýkonnější členové RS Teplice, ( dle počtu denních kontrol, nočních kontrol,  celkové iniciativy činnosti člena RS a pomoc při opravách závor vedoucích k revírům ) 9 členům RS – rybářská bunda v ceně 1000,-kč, a 5 členů RS zimní boty v ceně ccá. 1200,-kč. Několik členů RS bylo odměněno za svou činnost i finančně a to částkou 2 000,-Kč, 1500,-kč.

     Do těchto nákladů není zahrnuto proplácení cestovních náhrad, tyto jsou propláceny stále z rozpočtu MO.ČRS.Teplice. Proplacení se týká pouze plně obsazeného soukromého vozidla členy RS při objíždění sportovních ( uživatel SÚS Ústí n/L ) a chovných revírů MO. Teplice.

Tak jako v roce 2016, žádám i letos  o proplacení všech cestovních nákladů za rok 2016 a žádám Vás o sdělení, jakým způsobem dojde k proplacení těchto náhrad. ( pokyn pro účetní v TP jak má postupovat při odeslání dokladů na Vaší součást – ekonomka ) V roce 2016 nám na tento dotaz nikdo neodpověděl.

 

Členové RS. MO.ČRS.Teplice dále spolupracují na pořádání dětských závodů, výlovech a střežení před výlovy, při povodních či zvýšených stavech potoků a nádrží, při brigádách na údržbě sportovních vod apod.

 

Problémovými revíry z důvodů vysoké návštěvnosti se jeví stále jak v roce 2015 Modlanská nádrž a Kateřina. V součinnosti s MěP Teplice, Dubí a Krupka a PČR  Teplice a Krupka se ale vše vyřešilo jako v minulém období. V této problematice se velice osvědčil fakt, že několik členů RS je zaměstnáno u PČR či u MěP, díky těmto kontaktům je řešení vzniklých situací rychlé, korektní a v souladu se všemi zákonnými ustanoveními platnými v ČR.

Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy není žádný problém, zejména s KÚ Ústí n/L – odbor životní prostředí, úsek rybářství, panem P.Vavrušou, je výborná součinnost. Všeobecně od OÚ a MÚ není žádná odezv na řešení přestupků na úseku pytláctví apod.

Technické vybavení  a vybavení oděvem RS je na vysoké úrovni, u nových členů je oděv doplňován v následujícím roce, u již oblečených RS je oblečení doplňováno o další oděvní součásti např.příspěvek na zakoupení bot, zakoupení zateplených holínek apod. ( u dalšího oděvu a ponožek vedoucí RS přihlíží k tomu,  jak kdo je aktivní, všichni to automaticky nedostávají, pouze ti, kteří chodí na kontroly, zúčastňují se hromadných kontrol a to buď nočních či denních, zúčastňují se školení ).

 

Administrativa - RS vypisuje zjištěné přestupky na formuláře dodané z SÚS Ústí n/L (bločky, následně je rozesílá na místně příslušné obce s rozšířenou působností, dozorčí komisi apod.) a při zjištění pytláka máme vlastní předtisk na velkém formátu A4 , který se vypisuje a předává na příslušný úřad k dalšímu projednání přestupce.

Dále vedoucí RS zavedl vyplňování tzv. Výkazu o činnosti člena RS, kde RS uvede kolik provedl za rok kontrol, jaký výsledek, počet přestupků, cestovní náklady, negativa a případné návrhy pro výkon činnosti člena RS. Dále si vypisuje obchůzky do hlídkové knihy ( pro strážníky MěP ). Kniha bude kontrolována 1 až 2 za rok vedoucím RS. V kanceláři MO je rovněž zavedena kniha Rybářská stráž, do této se několikrát za rok napíše jednotlivými členy RS počet obchůzek a počet zjištěných přestupků.

Komunikace mezi jednotlivými členy RS je prostřednictvím služebního telefonu a SMS zpráv, dále v kanceláři MO v Teplicích či emailem z ČRS.MO.Teplice, či informací o kontrole na webu MOCRSTEPLICE.

Jednou ročně se provádí školení RS, na které jsou všichni pozváni, včetně hostů, na školení jsou probrány nové informace, informativní test se znalostí RŘ. Účast však je bohužel ccá 70 procent.

Řízení počtu a místa kontrol se řídí především docházkami rybářů na různé sport.revíry, zaměřujeme se především na problémové lokality a to se dá lehce zjistit při pohovorech s rybáři při běžných kontrolách. Problémy jsou především na větších vodách a to Modlanská, Kateřina, ČSM, Karolína. Jde o lov přes povolenou dobu, na více prutů, nezapsání úlovků a pytláctví, noční rybolov. Zvýšená kontrola byla rovněž provedena při vysazení nových ryb na sportovní revíry.

V roce 2017 se bude provádět školení RS v dubnu 2017,  rovněž tak  bude proveden pohovor s 2 členy RS, kteří vykazují nulovou činnost v případě, že již nechtějí dále pokračovat v činnosti člena RS, bude navrženo jejich odvolání. Celkově lze teplickou RS hodnotit z mého pohledu pozitivně  a s  kladným ohlasem u řadových rybářů.  Je velice pozitivní přestupky dávat na web a zveřejňovat zjištěné přestupky. Jak jsem již uváděl v minulosti, je třeba zvážit zavedení profesionální rybářské stráže, tak jak uvádí předseda ČRS JUDr. Šíma.

Tato zpráva bude zveřejněna na VČS MO. Teplice a na webových stránkách MO.Teplice.

 Zpracoval : Vedoucí RS. MO.Teplice

                     Bc. Djakov Josef 

 

 

Činnost RS v roce 2015.


2016-03-13 14:52:04

Český rybářský svaz  z.s.  Místní organizace, Havířská 583/7, 41501, Teplice,

IČO: 482838, zapsáno v registru obč.sdružení MV ČR pod č.j. VSP/1/1444/90-r-ze dne 21.6.1990

 

 

Český rybářský svaz z.s.                                                                      V Teplicích dne 1. března  2016

Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov

Ú S T Í     n a d     L A B E M

a pro zprávu na VČS dne 12.3.2016 v Sokolovně Proboštov.

Roční zpráva o výkonu rybářské stráže (2015)

V MO.ČRS.Teplice je plánovaný stav členů rybářské stráže 31, stav v roce 2015 je však 29 členů, kdy do konce roku byli 2 členové odvoláni. Jedná se o p. J.Vacka, který z pracovních důvodů ukončil svou činnost jako člen rybářské stráže a M.Pateru, který byl na návrh vedoucího RS odvolán pro nečinnost, ustanovitel – MG.Teplice byl o této změně vyrozuměn, byly zde odevzdány legitimace a odznaky obou bývalých členů RS. ( V roce 2014 již bylo avizováno, že 2 členové RS nevykonávají činnost a bude navrženo jejich odvolání, kdy u druhého z nich p. Holakovského došlo k ujištění, že závažné rodinné důvody pominuly a že činnost RS bude v roce 2015 vykonávat řádně, proto nebyl odvolán ) Současný stav členů RS. tedy činí k 1.1.2016 - 27 členů. Z těchto důvodů byli výborem MO.Teplice navrženi čtyři noví adepti, kteří se jeví jako vhodní členové do rybářské stráže. Adeptům byly zapůjčeny písemné podklady ke složení zkoušek pro výkon člena rybářské stráže a budou vysláni ke složení zkoušky rybářské stráže v roce 2016 zajištované SÚS ČRS Ústí n/L.

Tak jako v roce 2014 tak i v roce 2015 se rybářská stráž na revírech Bilina 2  zaměřila při kontrolách na pořádek u vody, což je dlouhodobý problém, který se bude i v tomto roce nekompromisně řešit i s pomocí Policie ČR a obecních policií, se kterými se aktivně spolupracuje i při běžných hlavně nočních kontrolách.

V roce 2015 bylo provedeno celkem 784  kontrol, které jsou písemně doložitelné v zavedené praxi, to je kniha kontrol RS v kanceláři MO, dále má každý člen RS hlídkovou knížku, do které si zapisuje jednotlivé docházky a zjištěné závady či přestupky a nově musí každý člen RS před vydáním čestné povolenky odevzdat písemné hlášení – výkaz činnosti za uplynulý rok, kde stručně shrne počet kontrol, zjištěné přestupky a navrhne zlepšení pro výkon činnosti RS, tyto výkazy soustřeďuje a vyhodnocuje vedoucí RS.

Členové při běžných kontrolách řešili mnoho drobných přestupků, jako jsou zapomenuté zapsání příchodů k vodě nebo ponechaných ryb, tak jak v roce 2014 atd. Dále řešila u rybářů přestupky - nedodržení denní doby lovu, znečištění místa lovu, lov na tři i čtyři pruty, přivlastnění ryb, které nedosáhli zákonnou délku, nepřítomnost u prutů.

 Závažné přestupky, za které byla odejmuta povolenka k lovu :

 

 1. 26.5.2015 lovící Jan Kruger MO.Teplice, lov na tři pruty, řešen DRK,
 2. 30.6.2015 lovící Vlastimil Rais MO.Teplice, lov na tři pruty, řešen DRK
 3. František Chabr, Jiří Běloh,  oba MO.Teplice, lov po stanovené době lovu( 00.40 hod.a 01.45 hod. na revíru Kateřina ) dne 8.8.2015.
 4. Dyomin Gennadiy člen MO.Teplice, ponechání si ušlechtilé ryby nedosahující zákonné míry, nezapsání ušlechtilé ryby do záznamu o úlovcích, odebrána povolenka, na revíru ČSM dne 9.8.2015.

 

U všech členů ČRS byly zadržené povolenky zaslány na SÚS Ústí n/L, dále byly přestupky oznámeny na Magistrát Teplice, z důvodů dalšího řešení přestupku.

Dále byly uděleny výstrahy za nepořádek u lovného místa, nezapsání docházek k vodě, nešetrné zacházení s ulovenou rybou. ( možno zjistit z přehledu-výkazu o činnosti člena RS )

Výdaje za rybářskou stráž v roce 2015 – přiděleno od SÚS  27x800 = 21 600,-kč ( do této částky nejsou započítáni 2 porybní z VD Fláje, na tyto členy nám SÚS příspěvek neposkytl ). Všem členům RS kteří požádali o vyplacení ošatného a předložili doklad o nákupu byla proplacena částka 750,-  Kč. Vše doložitelné v knize příjmů a výdajů u účetní MO. Na návrh vedoucího RS byli dále odměněni 3 nejvýkonnější členové RS Teplice, ( dle počtu denních kontrol, nočních kontrol,  celkové iniciativy činnosti člena RS a pomoc při opravách závor vedoucích k revírům ) 11 členům RS, kteří vykazují nejčastější obchůzky byly z této částky zakoupeny holínky do vody v ceně ccá. 500,-Kč.

     Do těchto nákladů není zahrnuto proplácení cestovních náhrad, tyto jsou propláceny stále z rozpočtu MO.ČRS.Teplice. Proplacení se týká pouze plně obsazeného soukromého vozidla členy RS při objíždění sportovních a chovných revírů MO. Teplice. Vzhledem k tomu, že členové RS.MO.Teplice provádí kontroly vod spadajících pod SÚS ČRS. Ústí n/L, žádám tímto o proplacení všech cestovních nákladů za rok 2015 a žádám Vás o sdělení jakým způsobem dojde k proplacení těchto náhrad. ( pokyn pro účetní v TP jak má postupovat při odeslání dokladů na Vaší součást – ekonomka )

Členové RS. MO.ČRS.Teplice dále spolupracují na pořádání dětských závodů, výlovech a střežení před výlovy, při povodních či zvýšených stavech potoků a nádrží, při brigádách na údržbě sportovních vod apod.

Problémovými revíry z důvodů vysoké návštěvnosti se jeví stále jak v roce 2014 Modlanská nádrž a Kateřina. V součinnosti s MěP Teplice, Dubí a Krupka a PČR  Teplice a Krupka se ale vše vyřešilo jako v minulém období. V této problematice se velice osvědčil fakt, že několik členů RS je zaměstnáno u PČR či u MěP, díky těmto kontaktům je řešení vzniklých situací rychlé, korektní a v souladu se všemi zákonnými ustanoveními platnými v ČR.

Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy není žádný problém, zejména s KÚ Ústí n/L – odbor životní prostředí, úsek rybářství, panem P.Vavrušou, je výborná součinnost, pouze u Magistrátu Teplice a Městským úřadem Dubí je špatná zpětná vazba, kdy nejsme informování o tom, jak bylo naloženo s pytláky, kolik jim byla udělena pokuta apod..(Stejná situace jako v roce 2014 )

Technické vybavení  a vybavení oděvem RS je na vysoké úrovni, u nových členů je oděv doplňován v následujícím roce, u již oblečených RS je oblečení doplňováno o další oděvní součásti např.příspěvek na zakoupení bot, zakoupení zateplených holínek apod. ( u dalšího oděvu a ponožek vedoucí RS přihlíží k tomu,  jak kdo je aktivní, všichni to automaticky nedostávají, pouze ti, kteří chodí na kontroly, zúčastňují se hromadných kontrol a to buď nočních či denních, zúčastňují se školení ).

Administrativa - RS vypisuje zjištěné přestupky na formuláře dodané z SÚS Ústí n/L (bločky, následně je rozesílá na místně příslušné obce s rozšířenou působností, dozorčí komisi apod.) a při zjištění pytláka máme vlastní předtisk na velkém formátu A4 , který se vypisuje a předává na příslušný úřad k dalšímu projednání přestupce.

Dále vedoucí RS zavedl vyplňování tzv. Výkazu o činnosti člena RS, kde RS uvede kolik provedl za rok kontrol, jaký výsledek, počet přestupků, cestovní náklady, negativa a případné návrhy pro výkon činnosti člena RS. Dále si vypisuje obchůzky do hlídkové knihy ( pro strážníky MěP ). Kniha bude kontrolována 1 až 2 za rok vedoucím RS. V kanceláři MO je rovněž zavedena kniha Rybářská stráž, do této se několikrát za rok napíše jednotlivými členy RS počet obchůzek a počet zjištěných přestupků.

Komunikace mezi jednotlivými členy RS je prostřednictvím služebního telefonu a SMS zpráv, dále v kanceláři MO v Teplicích či emailem z ČRS.MO.Teplice, či informací o kontrole na webu MOCRSTEPLICE.

Jednou ročně se provádí školení RS, na které jsou všichni pozváni, včetně hostů, na školení jsou probrány nové informace, informativní test se znalostí RŘ. Účast však je bohužel ccá 70 procent.

Řízení počtu a místa kontrol se řídí především docházkami rybářů na různé sport.revíry, zaměřujeme se především na problémové lokality a to se dá lehce zjistit při pohovorech s rybáři při běžných kontrolách. Problémy jsou především na větších vodách a to Modlanská, Kateřina, ČSM, Karolína. Jde o lov přes povolenou dobu, na více prutů, nezapsání úlovků a pytláctví, noční rybolov. Zvýšená kontrola byla rovněž provedena při vysazení nových ryb na sportovní revíry.

V roce 2016 se bude provádět školení RS v dubnu 2016, na čtyři volná místa jsou navrženi noví adepti, rovněž tak  bude proveden pohovor s 1 členem RS, který vykazuje nulovou činnost v případě, že již nechce dále pokračovat v činnosti člena RS bude navrženo jeho odvolání.

Celkově lze teplickou RS hodnotit z mého pohledu pozitivně se zvyšující se tendencí a s kladným ohlasem u řadových rybářů, je velice pozitivní přestupky dávat na web a zveřejňovat zjištěné přestupky. Jak jsem již uváděl v minulosti, je třeba zvážit zavedení profesionální rybářské stráže, tak jak uvádí předseda ČRS JUDr. Šíma.

Tato zpráva bude zveřejněna na VČS MO. Teplice a na webových stránkách MO.Teplice.

Zpracoval : Vedoucí RS. MO.Teplice

Bc. Djakov Josef 

 

 

ČInnost RS v roce 2014.


2015-03-10 10:40:49

Český rybářský svaz 

Místní organizace

T E P L I C E

                                                                                                 V Teplicích dne 4. března 2015

 

 

Roční zpráva o výkonu rybářské stráže (2014)

 

 

V roce 2014 byli pro MO Teplice  ustanoven po řádných zkouškách 1 nový adept  na člena rybářské stráže a to   Lukáš Drbal. Dalším novým členem teplické RS je Martin Andrlík, který se přistěhoval z Dolního Podluží, kde v organizaci ČRS působil jako člen RS a z těchto důvodů působí dnes v MO Teplice rovněž jako člen RS. Jeden člen RS. MO.Teplice bohužel zemřel –  Václav Ženíšek ( průkaz a odznak RS byl proti potvrzení odevzdán na MG Teplice , který průkaz a odznak vydal. ) Celkem v roce 2014 tedy  bylo  aktivních 29 členů.

 K  4.3.2015  je v MO.ČRS.Teplice 29 členů RS. Plánovaný stav je  31 členů RS.

 

V roce 2014 se rybářská stráž na revírech Bilina 2  zaměřila při kontrolách na pořádek u vody, což je dlouhodobý problém, který se bude i v tomto roce nekompromisně řešit i s pomocí Policie ČR a obecních policií, se kterými se aktivně spolupracuje i při běžných hlavně nočních kontrolách.

V roce 2014 bylo provedeno celkem 187  kontrol, které jsou písemně doložitelné v zavedené knize „Kontroly RS“ a minimálně 2x týdně v letních měsících červenci a srpnu, byla provedena v pátek a v sobotu společná noční kontrola, která trvala do časných ranních hodin, z důvodů lovu tzv. 24.  Členové při běžných kontrolách řešili mnoho drobných přestupků, jako jsou zapomenuté zapsání příchodů k vodě nebo ponechaných ryb, tak jak v roce 2013 atd. Dále řešila u rybářů přestupky - nedodržení denní doby lovu, znečištění místa lovu, lov na tři i čtyři pruty, přivlastnění ryb, které nedosáhli zákonnou délku, nepřítomnost u prutů.

 

Závažné přestupky, za které byly odejmuta povolenka k lovu :

 

Nezletilý Dočekal Jindřich – člen MO TP,  dne 6.7.2014 v 01.45 hod chytal na Modlanské nádrži, nebyl na místě lovu, neměl platný rybářský lístek – odebrána povolenka

Adamec Petr – člen MO TP, dne 19.7.2014 ve 02.15 hod na Modlanská, neměl zapsanou docházku k vodě, neměl osvětlené místo lovu – odebrána povolenka

Adamec Pavel , člen MO Rumburk, dne 19.7.2014 v 00.40 hod chytal na Kateřině, neosvícené místo, nezapsaný příchod k vodě – odebrána povolenka

Čejka Václav , člen MO Ústí n/L, dne 19.7.2014 v 02.00 hod chytal na Kateřině, neosvětlené místo k lovu, nezapsána docházka k vodě – odebrána povolenka

Kubečka Pavel, člen MO Ústí n/L, dne 19.7.2014 v 02.00 hod chytal na Modlanské, neosvětlené místo lovu a nezapsaná docházka k vodě – odebrána povolenka

Luděk Husák –  člen MO TP, dne 16.7.2014 na Modlanské nádrži při kontrole lovícího místa bylo zjištěno, že není přítomen u prutů, loví na tři pruty, není zapsaná docházka k vodě – odebrána povolenka

Pospíšil Michal člen MO Duchcov, dne 30.8.2014 chytal na revíru V lomu, zde lovil nepovoleným způsobem – třpytkoval z lodě, odebrána povolenka

Pospíšil Ladislav, člen MO Duchcov, dne 30.8.2014 chytal na revíru V lomu, zde lovil nepovoleným způsobem – třpytkoval z lodě, odebrána povolenka

Pochobradský Petr  dne 21.6.2014 v 01.00 hod na Karolíně 1 zadržen při lovu ryb bez povolení – pytláctví ( předáno na ÚO Bžany s prutem ) PYTLÁK.

Fila Milan, člen MO TP, dne 5.7.2014 v 03.15 hod na Kateřině – nezapsána docházka k vodě, neosvětlené místo – odebrána povolenka

Kuka Jan- člen MO TP dne  5.7.2014 v 03.15 hod na Kateřině – nezapsána docházka k vodě, neosvětlené místo – odebrána povolenka

Brůža Miroslav- člen MO TP dne 21.6.2014 v 00.40 hod na Karolíně – lovil po denní době lovu, zadržena povolenka.

U všech členů ČRS byly zadržené povolenky zaslány na SÚS Ústí n/L, dále byly přestupky oznámeny na Magistrát Teplice, z důvodů dalšího řešení přestupku.

Dne 26.11.2014 ve 22.45 hod zadržen na revíru Kateřina rybářskou stráží pytlák Marek Filip, předán včetně prutů hned na místě MěP Krupka k dalšímu vyřízení na MÚ Krupka.

 

Výdaje za rybářskou stráž v roce 2014 – přiděleno  26x800=21600,-kč ( do této částky nejsou započítani 2 porybní z VD Fláje, na tyto členy nám SÚS příspěvek neposkytl. Všem členům RS kteří požádali o vyplacení ošatného a předložili doklad o nákupu byla proplacena částka 750,-  Kč. Vše doložitelné v knize příjmů a výdajů u účetní MO. Na návrh vedoucího RS bylo dále odměněno 7 nejvýkonnějších členů RS Teplice, ( dle počtu denních kontrol, nočních kontrol,  celkové iniciativy činnosti člena RS ) věcným darem a to rybářskou zimní bundou, u dalších 6 členů byla navržena a vyplacena finanční odměna od 500 Kč do  1500 Kč.  Do těchto nákladů není zahrnuto proplácení cestovních náhrad, tyto jsou propláceny stále z rozpočtu MO.ČRS.Teplice. Proplacení se týká pouze plně obsazeného soukromého vozidla členy RS při objíždění sportovních a chovných revírů MO. Teplice. Členové RS. MO.ČRS.Teplice dále spolupracují na pořádání dětských závodů, výlovech a střežení před výlovy, při povodních či zvýšených stavech potoků a nádrží, při brigádách na údržbě sportovních vod apod.

Problémovými revíry se z důvodů vysoké návštěvnosti jeví stále jak v roce 2013 Modlanská nádrž a Kateřina. V součinnosti s MěP Teplice, Dubí a Krupka a PČR  Teplice a Krupka se ale vše vyřešilo jako v minulém období. V této problematice se velice osvědčil fakt, že několik členů RS je zaměstnáno u PČR či u MěP, díky těmto kontaktům je řešení vzniklých situací rychlé, korektní a v souladu se všemi zákonnými ustanoveními platnými v ČR.

Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy není žádný problém, zejména s KÚ Ústí n/L – odbor životní prostředí, úsek rybářství, panem P.Vavrušou, je výborná součinnost, pouze u Magistrátu Teplice a Městským úřadem Dubí je špatná zpětná vazba, kdy nejsme informování o tom, jak bylo naloženo s pytláky, kolik jim byla udělena pokuta apod..(Stejná situace jako v roce 2013 )

Technické vybavení  a vybavení oděvem RS je na vysoké úrovni, u nových členů je oděv doplňován v následujícím roce, ( minulý rok 2 x komplet ), u již oblečených RS je oblečení doplňováno o další oděvní součásti např.příspěvek na zakoupení bot, zakoupení zateplených holínek apod. ( u dalšího oděvu a ponožek vedoucí RS přihlíží k tomu,  jak kdo je aktivní, všichni to automaticky nedostávají, pouze ti, kteří chodí na kontroly, zúčastňují se hromadných kontrol a to buď nočních či denních, zúčastňují se školení ).

Administrativa - RS vypisuje zjištěné přestupky na formuláře dodané z SÚS Ústí n/L (bločky, následně je rozesílá na místně příslušné obce s rozšířenou působností, dozorčí komisi apod.) a při zjištění pytláka máme vlastní předtisk na velkém formátu A4 , který se vypisuje a předává na příslušný úřad k dalšímu projednání přestupce. Dále vedoucí RS zavedl vyplňování předtisku o kontrolách jednotlivých sport. revírů ( např. porybný má na každý revír předtisk – např. revír Kateřina, do tohoto napíše každou kontrolu na tomto revíru a co zjistil ) V roce 2015 bude po školení RS zavedena tzv. Obchůzková knížka ( zavedeno již u MěP u strážníků ) do této se bude zapisovat každá vycházka člena RS za účelem kontroly revíru a co při ní zjistil. Kniha bude kontrolována 1 až 2 za rok vedoucím RS. V kanceláři MO je rovněž zavedena kniha Rybářská stráž, do této se několikrát za rok napíše jednotlivými členy RS počet obchůzek a počet zjištěných přestupků. Z této knihy je pak dále vycházeno při celkovém součtu obchůzek všech členů RS a všech zjištěných přestupků.

Komunikace mezi jednotlivými členy RS je prostřednictvím služebního telefonu a SMS zpráv, dále v kanceláři MO v Teplicích či emailem z ČRS.MO.Teplice, či informací o kontrole na webu MOCRSTEPLICE.

Jednou ročně se provádí školení RS, na které jsou všichni pozváni, včetně hostů, na školení jsou probrány nové informace, informativní test se znalostí RŘ. Účast však je bohužel ccá 70 procent.

Řízení počtu a místa kontrol se řídí především docházkami rybářů na různé sport.revíry, zaměřujeme se především na problémové lokality a to se dá lehce zjistit při pohovorech s rybáři při běžných kontrolách. Problémy jsou především na větších vodách a to Modlanská, Kateřina, ČSM, Karolína. Jde o lov přes povolenou dobu, na více prutů, nezapsání úlovků a pytláctví, noční rybolov. Zvýšená kontrola byla rovněž provedena při vysazení nových ryb na sportovní revíry.

V roce 2015 se bude provádět školení RS v dubnu 2015, na dvě volná místa budou po výroční členské schůzi navrženi noví adepti, rovněž tak  bude proveden pohovor se 2 členy RS, kteří vykazují nulovou činnost  v případě, že již nechtějí dále pokračovat v činnosti člena RS bude navrženo jejich odvolání. Celkově lze teplickou RS hodnotit z mého pohledu pozitivně s rostoucí kladnou tendencí a s kladným ohlasem u řadových rybářů, je velice pozitivní přestupky dávat na web a zveřejňovat zjištěné přestupky. Jak jsem již uváděl v minulosti, je třeba zvážit zavedení profesionální rybářské stráže, tak jak uvádí předseda ČRS JUDr. Šíma.

 

 

 

 

                                                                       Zpracoval : Vedoucí RS. MO.Teplice

                                                                                           Bc. Djakov Josef 

 

Společná kontrola na Labi.


2014-07-31 14:55:46

V rámci součinnosti mezi rybářskou stráží MO.ČRS.Teplice a MO.ČRS.Ústí n/L byla po vzájemné domluvě uskutečněna dne 25.7.2014 společná kontrola na rybářském revíru Labe pod správou MO.ČRS.Ústí n/L. Jednalo se o společnou kontrolu rybářských stráží, Policie České republiky - poříční oddělení Brná a zástupci tisku Ústeckého deníku Ústí n /L. Jednalo se o  noční kontrolu zaměřenou na pořádek kolem vody, chytání po stanovené době, lov z lodí apod. V průběhu kontroly bylo zjištěno, že revír Labe 6,7 a revír Labe 8 ( MO.Litoměřice ) je hojně navštěvovaný revír, především pátky a soboty, na všech větších lovných místech jsou rybáři, rovněž tak na zahradách a různých parcelách s karavany a různými přístřešky jsou rybáři. Při kontrole byl zjištěn jeden rybář, který chytal na přívlač z obytné lodi, 1 rybář chytal po stanovené době lovu a několik rybářů nebylo přítomno u prutů ale zdržovali se v karavanu. Celkově lze ale říci, že zákaz lovu po stanovené době je dodržován, pořádek v místě lovu rovněž. Je zřejmé, že již většina rybářů dodržuje rybářský řád. V těchto společných kontrolách bude i nadále pokračováno a to jak na vodách MO.ČRS.Ústí n/L tak i na vodách MO.ČRS.Teplice.

zapsal : Djakov.


foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto fotoČinnost RS v roce 2013.


2014-03-10 13:36:58

                                                                                                 V Teplicích dne 4. března 2014  

Roční zpráva o výkonu rybářské stráže (2013)

V roce 2013 pro MO Teplice nebyli ustanoveni žádní noví adepti na členy rybářské stráže při MO.ČRS.Teplice. Celkem v roce 2013 bylo  aktivních 29 členů. K 4.3.2014  je v MO.ČRS.Teplice 28 členů RS. RS Josef Samek odstoupil ze zdravotních důvodů, jeho odznak a legitimace jsou odevzdány na MG Teplice.

 

V roce 2013 se rybářská stráž na revírech Bilina 2  zaměřila při kontrolách na pořádek u vody, což je dlouhodobý problém, který se bude i v tomto roce nekompromisně řešit i s pomocí policie ČR a obecních policií, se kterými se aktivně spolupracuje i při běžných hlavně nočních kontrolách.

V roce 2013 bylo provedeno celkem  157  kontrol, které jsou písemně doložitelné v zavedené knize „Kontroly RS“ a minimálně jednou za čtrnáct dní  byla provedena společná noční kontrola, která trvala do ranních hodin. ( Jedná se především o letní měsíce červen, červenec a srpen ).  Členové při běžných kontrolách řešili mnoho drobných přestupků, jako jsou zapomenuté zapsání příchodů vodě nebo ponechaných ryb, tak jak v roce 2013 atd. Dále řešila u rybářů přestupky - nedodržení denní doby lovu, znečištění místa lovu, lov na tři i čtyři pruty, přivlastnění ryb, které nedosáhli zákonnou délku. Celkem bylo zadrženo  6 x ks povolenek k lovu, které byly zaslány do místních ryb.organizací k dalšímu vyřízení.

Jedná se o :

16.6.2013 Kateřina – loveno na 3 pruty ( Weiss, Djakov )

21.6.2013 chovný Jaroslav – 1x nezletilý pachatel, DRK řešila s rodiči ( Štuler )

30.6.2013 ČSM 1 – loveno přes noc – povolenka zaslána k vyřízení MO Duchcov

7.7.2013 ČSM   - loveno přes noc 4 rybáři, zajištěni v součinnosti s MěP Dubí, povolenky

                             Postoupeny k vyřízení na MO. Duchcov

15.7.2013 chovný Zámecký – zajištěn pytlák v součinnosti s MěP Teplice, přestupek 

                             Postoupen k vyřízení na MgM Teplice

 

 

Výdaje za rybářskou stráž v roce 2014 – přiděleno  26x800=21600,-kč ( do této částky nejsou započítani 2 porybní z VD Fláje, na tyto členy nám SÚS příspěvek neposkytl )

- nákup dvou kompletů stejnokroje rybářské stráže 6 000,-Kč –Pykal, Lasík ( bunda, kalhoty, košile, čepice )

19 x proplacena účtenka za zakoupení ošacení do výše ccá 800,-Kč pro jednotlivé členy RS MO.Teplice.

 

     Do těchto nákladů není zahrnuto proplácení cestovních náhrad, tyto jsou propláceny stále z rozpočtu MO.ČRS.Teplice.

Členové RS. MO.ČRS.Teplice dále spolupracují na pořádání dětských závodů, výlovech a střežení před výlovy, při povodních či zvýšených stavech potoků a nádrží, při brigádách na údržbě sportovních vod apod.

- Problémovými revíry se z důvodů vysoké návštěvnosti jeví stále jak v roce 2012 Modlanská nádrž a Kateřina. V součinnosti MěP Teplice, Dubí a Krupka a PČR  Teplice a Krupka se ale vše vyřešilo jako  minulém období.

Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy není žádný problém, zejména s KÚ Ústí n/L – panem Vavrušou je výborná součinnost, pouze u Magistrátu Teplice a Městským úřadem Dubí je špatná zpětná vazba, kdy nejsme informování o tom jak bylo naloženo s pytláky, kolik jim byla udělena pokuta apod..(Stejná situace jako v roce 2012 )

- Technické vybavení  a vybavení oděvem RS je na vysoké úrovni, u nových členů je oděv doplňován v následujícím roce, ( minulý rok 1 x komplet ), u již oblečených RS je oblečení doplňováno o další oděvní součásti např.příspěvek na zakoupení bot, zakoupení zateplených holínek apod. ( u dalšího oděvu a ponožek vedoucí RS přihlíží k tomu,  jak kdo je aktivní, všichni to automaticky nedostanou, pouze ti, kteří chodí na kontroly, zúčastňují se hromadných kontrol a to buď nočních či denních, zúčastňují se školení ).

-Administrativa - RS vypisuje zjištěné přestupky na formuláře dodané z SÚS Ústí n/L ( následně jej rozesílá na místně příslušné obce s rozšířenou působností, dozorčí komisi apod.) a při zjištění pytláka máme předtisk na velkém formátu A4 , který se vypisuje a předává na příslušný úřad k dalšímu projednání přestupce.

- Komunikace mezi jednotlivými členy RS je prostřednictvím SMS zpráv, v kanceláři MO v Teplicích či emailem na ČRS.MO.Teplice  seznam.cz, či informací o kontrole na webu MOCRSTEPLICE.

- Jednou ročně se provádí školení RS, na které jsou všichni pozváni, včetně hostů, na školení jsou probrány nové informace, informativní test se znalostí RŘ. Účast však je bohužel ccá 50 procent.

- Řízení počtu a místa kontrol se řídí především docházkami rybářů na různé revíry, zaměřujeme se především na problémové lokality a to se dá lehce zjistit při pohovorech s rybáři při běžných kontrolách. Problémy jsou především na větších vodách a to Modlanská, Kateřina, ČSM, Karolína. Jde o lov přes povolenou dobu, na více prutů, nezapsání úlovků a pytláctví. Zvýšená kontrola byla rovněž provedena při vysazení nových ryb na sportovní revíry.

- Celkově lze teplickou RS hodnotit z mého pohledu pozitivně s rostoucí kladnou tendencí a s kladným ohlasem u řadových rybářů, je velice pozitivní přestupky dávat na web a zveřejňovat zjištěné přestupky.

  Zpracoval : Vedoucí RS. MO.Teplice

                    Bc. Djakov Josef 

 

Činnost v roce 2012.


2013-03-20 12:07:19

Roční zpráva o výkonu rybářské stráže (2012)

V roce 2012 pro MO Teplice byli ustanoveni dva noví členové Rybářské stráže, kteří složili úspěšně zkoušky.( pan Pykal a pan Březina )  Celkem aktuálně pro druhou polovinu roku 2012 je aktivních 29 členů. K 1.3.2013 je v MO.ČRS.Teplice 29 členů RS.

V roce 2012 se rybářská stráž na revírech Bilina 2 se zaměřila při kontrolách na pořádek u vody, což je dlouhodobý problém, který se bude i v tomto roce nekompromisně řešit i s pomocí policie ČR a obecních policií, se kterými se aktivně spolupracuje i při běžných hlavně nočních kontrolách. V roce 2012 bylo provedeno celkem 179 kontrol, které jsou písemně doložitelné v zavedené knize „Kontroly RS“ a minimálně jednou za čtrnáct dní byla provedena velká noční kontrola, která trvala do ranních hodin. ( Jedná se především o letní měsíce červen, červenec a srpen ) Členové při běžných kontrolách řešili mnoho drobných přestupků, jako jsou zapomenuté zapsání příchodů vodě nebo ponechaných ryb, tak jak v roce 2012 atd. Dále řešila u rybářů přestupky - nedodržení denní doby lovu, znečištění místa lovu, lov na tři i čtyři pruty, přivlastnění ryb, které nedosáhli zákonnou délku. Celkem bylo zadrženo 4 ks povolenek k lovu. Dále bylo zjištěno u tří lovících osob, že nejsou rybáři, tím se dopustili přestupku dle přestupkového zákona pytláctví. Tyto osoby byly oznámeny správnímu orgánu místně příslušnému v místě zadržení a spáchání přestupku, kde jim za přestupek pytláctví hrozí pokuta do výše 8 000,- Kč a propadnutí věci ( odejmuté ryb. nářadí).

 25.5.2012 RS.Bušek zadržel pytláka na revíru

6.6.2012 RS.Djakov zjištěn rybář, člen MO.Teplice bez povolenky při lovu ryb

23.6.2012 RS Weiss zadržel pytláka při lovu  ryb

7.7.2012 RS Jurčák zadržel pytláka při lovu ryb

10.8.2012 RS Jurčák zadržel rybáře lovícího v noční době, člen MO.Teplice

12.8.2012 RS Weiss zadržel rybáře lovícího v noční době, člen MO.ÚL-postoupeno

20.8.2012 RS Petr zjištěn rybář, člen MO.Teplice bez povolenky k lovu ryb

 

Výdaje za rybářskou stráž v roce 2012 – přiděleno 31x800-24.800

- nákup jednoho kompletu stejnokroje rybářské stráže 3 000,-Kč -Jungman ( bunda, kalhoty, košile, čepice )

- příspěvek ve výši 2000,-Kč na zakoupení bot – ing.Vacek

- příspěvek na zakoupení znaků na stejnokroj a kšiltovky – 1000,-Kč Seifert

- 8 x zakoupení zateplených holinek pro nejaktivnější RS – 10 000,-Kč.

- 11 x proplacena účtenka za zakoupení ošacení do výše ccá 750,-Kč.

 Do těchto nákladů není zahrnuto proplácení cestovních náhrad, tyto jsou propláceny stále z rozpočtu MO.ČRS.Teplice.

Členové RS. MO.ČRS.Teplice dále spolupracují na pořádání dětských závodů, výlovech a střežení před výlovy, při povodních či zvýšených stavech potoků a nádrží, při brigádách na údržbě sportovních vod apod.

- Problémovými revíry se z důvodů vysoké návštěvnosti jeví stále jak v roce 2011Modlanská nádrž a Kateřina v součinnosti MěP Teplice, Dubí a Krupka a PČR  Teplice a Krupka se ale vše vyřešilo jako  minulém období.

Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy není žádný problém, zejména s KÚ Ústí n/L – panem Vavrušou je výborná součinnost, pouze u Magistrátu Teplice a Městským úřadem Dubí je špatná zpětná vazba, kdy nejsme informování o tom jak bylo naloženo s pytláky, kolik jim byla udělena pokuta apod..(Stejná situace jako v roce 2011 )

- Technické vybavení  a vybavení oděvem RS je na vysoké úrovni, u nových členů je oděv doplňován v následujícím roce, ( minulý rok 1 x komplet ), u již oblečených RS je oblečení doplňováno o další oděvní součásti např.příspěvek na zakoupení bot, zakoupení zateplených holínek apod. ( u dalšího oděvu a ponožek vedoucí RS přihlíží k tomu,  jak kdo je aktivní, všichni to automaticky nedostanou, pouze ti, kteří chodí na kontroly, zúčastňují se hromadných kontrol a to buď nočních či denních, zúčastňují se školení ).

-Administrativa - RS vypisuje zjištěné přestupky na formuláře dodané z SÚS Ústí n/L ( následně jej rozesílá na místně příslušné obce s rozšířenou působností, dozorčí komisi apod.) a při zjištění pytláka máme předtisk na velkém formátu A4 , který se vypisuje a předává na příslušný úřad k dalšímu projednání přestupce.

- Komunikace mezi jednotlivými členy RS je prostřednictvím SMS zpráv, v kanceláři MO v Teplicích či emailem na ČRS.MO.Teplice - seznam.cz, či informací o kontrole na webu MOCRSTEPLICE.

- Jednou ročně se provádí školení RS, na které jsou všichni pozváni, včetně hostů, na školení jsou probrány nové informace, informativní test se znalostí RŘ. Účast však je bohužel ccá 50 procent.

- Řízení počtu a místa kontrol se řídí především docházkami rybářů na různé revíry, zaměřujeme se především na problémové lokality a to se dá lehce zjistit při pohovorech s rybáři při běžných kontrolách. Problémy jsou především na větších vodách a to Modlanská, Kateřina, ČSM, Karolína. Jde o lov přes povolenou dobu, na více prutů, nezapsání úlovků a pytláctví.

- Celkově lze teplickou RS hodnotit z mého pohledu pozitivně s rostoucí kladnou tendencí a s kladným ohlasem u řadových rybářů, je velice pozitivní přestupky dávat na web a zveřejňovat zjištěné přestupky.

   Zpracoval : Vedoucí RS. MO.Teplice  Bc. Djakov Josef 

 

Činnost RS v roce 2011


2012-03-19 12:29:50

                                                                                           V Teplicích dne 19.3.2012

Zpráva o činnosti rybářské stráže MO.ČRS.Teplice

 

- Současný počet členů RS činí 27 členů. ( stav k 19.3.2012 )

- Všechny informace o změnách byly  a jsou vedeny přes SÚS Ústí n/L, jediná změna je, že v roce 2011 zemřel člen RS Martin Šimek z toho důvodů klesl počet na 27.

- Záměrem naší organizace je naplnit skutečný stav činných členů RS na stav31 az těchto důvodů máme letos připravené nejméně 2 adepty na zkoušky RS, o kterých budeme zřejmě včas informováni

- Počet kontrol členů RS Teplice je velice těžké uvést, je založena kniha kontrol do které se zapisují i zpětně provedené kontroly a to buď s nějakým zjištěním či bez zjištění, každá stráž udělá měsíčně několik kontrol,  ( 27 x 2x12 – ccá 648 kontrol )

Seznam přestupků :

V roce 2011 se rybářská stráž na revírech Bilina 2  zaměřila při kontrolách na pořádek u vody, což je dlouhodobý problém, který se bude i v tomto roce nekompromisně řešit i s pomocí policie ČR a obecních policií, se kterými se aktivně spolupracuje i při běžných hlavně nočních kontrolách. V roce 2011 byly provedeny průměrně tři kontroly týdně a minimálně jednou za čtrnáct dní byla provedena velká noční kontrola, která trvala do ranních hodin. Členové při běžných kontrolách řešily mnoho drobných přestupků, jako jsou zapomenuté zapsání příchodů vodě nebo ponechaných ryb, atd. Dále řešila u rybářů přestupky - nedodržení denní doby lovu, znečištění místa lovu, lov na tři i čtyři pruty, přivlastnění ryb, které nedosáhly zákonnou délku. Celkem bylo zadrženo 15  povolenek k lovu. Dále bylo zjištěno u 6 lovících osob, že nejsou rybáři, tím se dopustili přestupku dle přestupkového zákona pytláctví. Tyto osoby byly oznámeny správnímu orgánu MgM Teplice, kde jim za přestupek pytláctví hrozí pokuta do výše 8 000,- Kč a propadnutí věci ( odejmuté ryb. nářadí).

13.5.2011 Weiss, Djakov, Jurčák - 2 x zadržena povolenka (noční lov + znečištění místa lovu)

8.7. 2011 Djakov, Weiss, Vacek, Jurčák -  4 x zadržena povolenka (noční lov)

12.7. 2011 Rus, Petr, Aleš, Jurčák, Kačírek -  2 x zadržena povolenka (noční lov)

18.7.2011 Weiss – 1 x přestupek pytláctví

18.8. 2011 Weiss, Štuler Martin – 1 x zadržena povolenka (lov na tři udice)

26.8.2011 Djakov, Weiss, Štuler Martin, Šimek, Rus, Kačírek, Ženíšek – zadržena jedna povolenka  (lov na čtyři udice), 1 x přestupek pytláctví.

2.9.2011 Weiss, Hlušička, Šimek -  3 x zadržena povolenka (noční lov)

10.9.2011 Petr -  1 x zadržena povolenka ( lov na tři udice)

18.9.2011 Djakov, Weiss – 1 x přestupek pytláctví, 1 x zadržena povolenka (nepořádek na místě lovu + podpora pytláka)

1.10.2011 Djakov, Weiss, Jungman, Hlušička – 1 x pytláctví , Petr,Jurčák-lov přes pov. dobu lovu

- Problémovými revíry se z důvodů vysoké návštěvnosti jeví Modlanská nádrž a Kateřina v součinnost MěP Teplice, Dubí a Krupka a PČR  Teplice se ale vše vyřešilo.

Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy není žádný problém, zejména s KÚ Ústí n/L – panem Vavrušou je výborná součinnost, pouze u Magistrátu Teplice a Městským úřadem Dubí je špatná zpětná vazba, kdy nejsme informování o tom jak bylo naloženo s pytláky, kolik jim byla udělena pokuta apod..

- Technické vybavení  a vybavení oděvem RS je na vysoké úrovni, u nových členů je oděv doplňován v následujícím roce, ( minulý rok 6 x komplet ), u již oblečených RS je oblečení doplňováno o další oděvní součásti např. bunda flece, loni 7 x, thermo ponožky, pracovní ponožky, ( u dalšího oděvu a ponožek vedoucí RS přihlíží k tomu,  jak kdo je aktivní, všichni to automaticky nedostanou, pouze ti, kteří chodí na kontroly, zúčastňují se hromadných kontrol a to buď nočních či denních ).

-Administrativa - RS vypisuje zjištěné přestupky na formuláře dodané z SÚS Ústí n/L ( následně jej rozesílá dle předpisu např. na KÚ Ústí n/L, dozorčí komisi apod.) a při zjištění pytláka máme předtisk na velkém formátu A4 , který se vypisuje a předává na příslušný úřad k dalšímu projednání přestupce.

- Komunikace mezi jednotlivými členy RS je prostřednictvím SMS zpráv, v kanceláři MO v Teplicích či emailem na ČRS.MO.Teplice - seznam.cz, či informací o kontrole na webu MOCRSTEPLICE.

- Jednou ročně se provádí školení RS, na které jsou všichni pozváni, včetně hostů, na školení jsou probrány nové informace, informativní test se znalostí RŘ. Účast však je bohužel ccá 50 procent.

- Řízení počtu a místa kontrol se řídí především docházkami rybářů na různé revíry, zaměřujeme se především na problémové lokality a to se dá lehce zjistit při pohovorech s rybáři při běžných kontrolách. Problémy jsou především na větších vodách a to Modlanská, Kateřina, ČSM, Karolína. Jde o lov přes povolenou dobu, na více prutů, nezapsání úlovků a pytláctví.

- Celkově lze teplickou RS hodnotit z mého pohledu pozitivně s rostoucí kladnou tendencí a s kladným ohlasem u řadových rybářů, je velice pozitivní přestupky dávat na web a zveřejňovat zjištěné přestupky.

- Podnětem pro další činnost RS ( vyplývá to z  dalšího vývoje činnosti RS,) je zřízení profesionální rybářské stráže, nejméně 2 členů, z důvodů zvýšeného počtu přestupků v pracovní době a v týdnu, kdy v sobotu a v neděli lze očekávat kontroly a tudíž nedochází k páchání přestupků v takové míře jako v týdnu. Ze statistiky okolních územních svazů např. východočeského, jihočeského, západočeského vyplývá, že se jedná o krok pozitivním směrem a vynaložené finanční náklady se vrátí ve formě zadržených přestupců a zachráněných ryb na našich vodách.

 

 

Zpracoval : Vedoucí RS.MO.Teplice – Bc. Djakov Josef

 

 1..z..2Aktuální předpověď počasí


Předpověď počasí pro Teplice     Předpověď počasí pro Teplice     Předpověď počasí pro Teplice


MO ČRS Teplice, Havířská č.7, TEPLICE, psč 41501