1


Stránky MO byly aktualizovány. Doporučujeme vymazat mezipaměť prohlížeče, pokud se nezobrazují správně.... .
foto

Český rybářský svaz z.s MO ČRS TepliceDoplnění rybářského řádu 2022


Upozornění: podle čl. 24, bodu 1) písm. d) jednacího řádu ČRS, z. s., se povolenky k lovu ryb řádným členům vydávají také s podmínkou vrácení povolenky s vyplněným "sumářem úlovků a docházek" za uplynulý rok do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala!


Při lovu na nástražní rybičku menší než 15 cm je možné užití pouze jednoháčku - platí na celý revír Bílina 4.

Nádrž Všechlapy:

Horní míra kapra obecného je stanovena na 70 cm (včetně), ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být neprodleně vrácen zpět do revíru.

Nová Barbora:

Celoroční zákaz lovu ryb platí ze soukromých oplocených pozemků vpravo od vjezdu do areálu - vyznačeno tabulemi. Zákaz stanování a táboření mimo autokemp.

Od 1.6 do 31.8 v době od 08:00 do 22:00 hodin platí zákaz lovu ryb z pláží (prostor od výtoku z nádrže po označené pozemky.)

Horní míra kapra obecného je stanovena na 70 cm (včetně), ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být neprodleně vrácen zpět do revíru.

Lov ryb z plavidel: Povolenku k lovu z plavidla vydává MO Duchcov.

Lovící je povinen neprodleně zaznamenat do oddílu č. II povolenky ponechání si kromě vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 a 3, § 17 odst. 3 a 4, také lína, amura a okouna.

Úlovek lína obecného (Tinca tinca) a okouna říčního (Perca fluviatilis) je omezen na 4 kusy denně.

Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památek je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, dále je zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat odpady mimo místa k tomu vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, připravovat stravu, vykonávat osobní hygienu, stavět stan apod.

V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě, uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte! Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci zašlete Severočeskému územnímu svazu - může být odměněno vydáním povolenky zdarma.

Haltýře jsou po skončení lovu zakázány pro přechovávání ryb v revíru. Nástražní rybky lze uchovávat v nádobě k tomu určené (řízkovnici), její vnější rozměry nepřesáhnou v žádném směru 50 cm.

V souvislosti s výkonem rybářského práva je nutné dodržovat omezení stanovená dalšími obecně závaznými právními předpisy (zákon o ochraně přírody, zákon o lesích, vyhlášky obcí a měst aj.) pro vjezd motorovým vozidlem, rozdělávání ohně, táboření nebo bivakování.

Doplňky k popisům revírů, které jsou v soupisu uvedeny, jsou nedílnou součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva.


Na nádrži Modlanská je v levé zátoce pravého břehu zákaz vstupu a lovu ryb ve vyznačeném prostoru (300 m) - vyznačeno tabulemi. Z bezpečnostních důvodů je na celé ploše Modlanské nádrže zákaz vstupu do vody. Zákaz lovu ryb platí v obecném zájmu v prostoru umělého ostrova u hráze - vyznačeno tabulemi. Na podrevíru č. 13 Modlanská - zákaz lovu z hráze nádrže (betonovými vlnolamy opevněná část hráze od závory u altánu po odtok z nádrže). Na podrevírech č. 11 ČSM I, č. 13 Modlanská a č. 23 Kateřina platí horní míra kapra obecného 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru. Na podrevíru č. 13 Modlanská platí přísný zákaz užívání plavidel k jakýmkoli účelům, včetně účelů rekreačních. Na podrevíru č. 23 Kateřina: Zákaz lovu ryb v úseku slepé silnice (50 m) vedoucí do vodní nádrže Kateřina v období od 15. 12. do 15. 2.